Știință

Principiul Inteligent

Spiritul este principiul inteligent, individual și imortal; creat simplu și ignorant, conține în germen toate facultățile superioare și este destinat să le dezvolte prin intermediul muncii și a efortului. Putem citi la întrebarea 540 din Cartea Spiritelor: «Totul se înlănțuie în natură, de la atom până la arhanghel, care, la rândul său, a început în atom.» Spiritul a lăsat în urmă în tărâmurile inferioare nenumărate experiențe, ca timp de incubație în așa numitul principiu spiritual. Ca o crisalidă a viitoarei conștiințe, străbate lentamente cercurile elementare ale naturii ajutat de interferența indirectă a inteligențelor superioare. Principiul spiritual este germenul spiritului, adică protoconștiință.…

Știință

Programul de reîncarnare și genetică spirituală  

Doctrina spiritistă ne revelă că suntem spirite imortale care evoluează spre perfecțiune. Dumnezeu, care este în mod suveran drept și bun, ne oferă mijloacele necesare de-a repara greșelile noastre, trecând noi probe, în mai multe existențe succesive. Reîncarnarea este recursul cel mai eficient conferit de legile eterne, pentru a trăii noi experiențe, pentru a corecta viciile, pentru a remedia erorile trecutului…. În fiecare nouă existență, spiritul se va purifica, se va transforma, va progresa și va recolta ceea ce a semănat în trecut. Un aspect important de știut este faptul că spiritul prin acțiunile sale negative în viața corporală se îndatorează,…

Știință

Transcomunicație instrumentală

  Ernst Senkowski, profesor de fizică din Mainz, Germania, este creatorul termenului de transcomunicație instrumentală, care prin definiție este tehnica electronică de comunicare cu spiritele. Este ceva pe care Thomas Alva Edison încercase deja, căci el credea cu fermitate în viața de după moarte și spera să găsească o invenție care se permite comunicarea directă cu spiritele. El a spus într-un interviu, pentru respectata publicație Scientific American: Dacă personalitatea noastră supraviețuiește este strict logic și științific să gândești că deține memoria și cunoștințele pe care le-a dobândit în această lume. Drept urmare, dacă personalitatea continuă să existe după ceea ce…

Știință

Universul este infinit

  Dacă ne-am opri pentru un moment să reflectăm asupra creației Universale fără idei preconcepute, ar trebui să ne întrebăm: Sunt planetele, sateliții, galaxiile, soarele, luna, create doar pentru a încânta privirea umană? Înainte de a exista Pământul, pentru cine străluceau stelele care iluminau spațiul? Pentru foarte mult timp necunoașterea a fost patrimoniul nostru. Astăzi, astronomia, știința care se ocupă cu studiul astrelor în Univers, în special, legile care guvernează mișcarea lor, împărtășesc cu alte domenii de cercetare micile sale tehnici experimentale și obiectivul studiului, printre care trebuie să menționăm climatologia planetară, fizica nucleară, electronica, astronautica și multe altele, ajutând societățile…

Știință

Integrarea spiritului cu corpul

  Originea la tot ce există este Dumnezeu, izvor de infinită putere, care în actul creației face să apară Spiritul (principiul generator al individualităților inteligente, incorporale, care populează Universul) și fluidul universal, sursă de unde se organizează toate lucrurile, în gradații potențial descrescătoare până la materie. Aceste două expresii ale creației divine (Spiritul și materia) niciodată nu se revelă separat, decât prin gândire, deoarece în Dumnezeu totul este unificat. Dumnezeu, Spirit și materie – trinitatea universală. Allan Kardec a scris în Cartea spiritelor:   27. Ar exista astfel două elemente generale în univers: materia și spiritul? «Da, și mai presus…

Știință

Lumea spirituală

“Am devenit un gânditor creștin când mi-am dat seama, că fără revelație, fără asistență divină, nu pot ști nici cine sunt, nici ce este lumea, nici dacă are vreun sens sau nu, nici dacă eu am vreun sens sau nu. Nu pot știi de unul singur, când mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu poți cunoaște sensul existenței umane și universale.” Petre Ţuţea Pentru a vorbi de lumea spirituală este necesar să ne situăm în contextul universal și să prezentăm noțiuni despre Univers. O să ne situăm în contextul universal din punct de vedere al religiei, științei și a spiritismului.…

Știință

Gândul

“Gândul este o forță, o putere, un instrument pe care Dumnezeu l-a dat omului pentru a putea ajunge să fie un creator ca El, mai bine spus, creator în frumuseți, în perfecțiune”. Omraam Mikhaël Aïvanhov Evoluția gândirii “Fără îndoială, Spiritul modelează corpul prin intermediul perispiritului, în conformitate cu necesitățile evoluției sale. Fiecare reușită pe care o obține, fiecare experiență dobândită, amplifică posibilitățile sale de a organiza echipele organice indispensabile pentru noile sarcini, prin intermediul cărora se eliberează de limitele în care se găsește și dobândește noi facultăți pentru iluminarea sa”. Juana de Angelis În primele sale experiențe a dezvoltat Complexul…

Știință

Trăind apropierea morții cu conștiința supraviețuirii sufletului

Chiar dacă, știm că moartea este certă, timpul și modul în care va sosi este incert. Iar, această incertitudine îi dă un caracter abstract și impersonal, așa cum se întâmplă cu certitudinile care se referă la adevărurile cosmice. Știm că pământul se rotește în jurul Soarelui și că luna este un satelit al pământului, dar aceste certitudini nu fac parte din gândul și din senzația noastră când contemplăm apusul soarelui sau luna într-o noapte de vară. Osswald Această abstracție permite să trăim ca și cu moartea ar fi reală doar pentru alții, pentru cei care mor. În această iluzie mulți…

Știință

Reîncarnarea: Fapte care dovedesc

Filozoful Schopenhauer a spus, că dacă un asiatic mi-ar cere o definiție a Europei, m-aș vedea obligat să-i spun următoarele: “Este aceea parte a lumii în care prevalează incredibila aberație, că omul a fost creat din nimic și că nașterea lui actuală constituie prima sa intrare în viață.” Acest tablou de El Bosco reflectă un fapt narat de un număr mare de persoane care au trăit o experiență aproape de moarte, verifică că nu este un fapt modern și că nici nu este produsul imaginației sau al fanteziei. Diferența este că, cu noile tehnici de resuscitare și progresele în medicină,…

Știință

Spiritismul și arta

Toate realizările umane sunt rezultatul unei idei inițiale. Trecătoare sau nu acel gând a avut proveniența în geneza unei ființe gânditoare, deci a spiritului. Binele și răul, esteticul sau antiesteticul s-au născut din sursa mentală sau din energia creatoare care le-a a produs. Înțelegerea lumii nu este exprimată doar în concepte definite de o știință încă în scutece, formule matematice și teorii imprecise. Percepția este ansamblul de activități și procese relaționate cu stimularea care atinge simțurile, prin intermediul cărora obținem informații în ceea ce privește lumea care ne înconjoară și acțiunile care le realizăm în ea și, proprii noastre stării…