Editorial

Stimați cititori, 

 

Conținutul acestei Reviste se adresează celor care sunt dornici să dobândească cunoștințe, atât despre Doctrina Spiritistă, cât și despre mari scriitori, artiști, gânditori, poeți, etc. care au contribuit la evoluția culturii Românești și Universale.

Contribuțiile globale aduse în toate domeniile au îmbunătățit evoluția Umanității în toate timpurile. Din 1856, Hippolyte Léon Denizard Rivail, cu pseudonimul de Allan Kardec, inițiază sistematizarea și codificarea Doctrinei Spiritiste sub atenta îndrumare a Spiritelor Superioare, care astfel pun bazele unei Noi Ere. Comunicarea între lumea spirituală și lumea corporală este un lucru foarte natural, nu e un lucru supranatural, motiv pentru care se evidențiază în toate popoarele și în toate timpurile.

Evidențele spiritiste datează încă de la crearea Pământului, chiar dacă înțelegerea acestor fenomene era destul de redusă și adaptată timpurilor. Conținutul Bibliei este de asemenea plin de acest gen de evidențe. Corelarea cărților lui Allan Kardec cu Biblia este evidentă. Multe din noțiunile prezente în Filozofia Spiritualistă clarifică interpretarea greșită sau aduce noi cunoștințe pentru care știința încă nu are evidențe.

Știința și religia sunt bazele inteligenței umane. Una revelă legile lumii materiale, iar cealaltă legile lumii morale. Având amândouă același principiu în Dumnezeu, nu pot continua în opoziție. Știința va trebui să înceteze să fie exclusiv materialistă și să înțeleagă elementul spiritual; iar religia va trebui să înceteze să disprețuiască legile organice și imutabile ale materiei. Sprijinindu-se una pe alta și punându-se de acord, aceste două forțe se vor putea ajuta reciproc. Era absolut necesar ceva pentru a umple golul care le separă, o legătură care să le apropie. Ceea ce le va uni este cunoașterea legilor care conduc lumea spirituală și relația lor cu lumea corporală, pe care le revelă Spiritismul.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, atât știința, cât și religia au primit contribuțiile necesare prin intermediul minților luminate care de-a lungul timpului au încorporat pe Pământ, așa numitele genii sau spirite de lumină (sfinți), și care cu propriile cunoștințe și cu cele care le-au fost inspirate, au contribuit atât la elevarea propriului spirit, cât și a tuturor spiritelor care au fost destinate să-și continue evoluția pe Pământ.

Dorim ca toți cei care sunt interesați în a aprofunda cunoștințele despre Spiritism să aibă în vedere că nu este o operă făcută de om. Adevărata Doctrină Spiritistă se găsește în învățăturile pe care le împărtășesc spiritele, iar cunoștințele care le conțin aceste învățături sunt prea importante pentru a le putea dobândi altfel decât printr-un studiu serios și continuu, dus la bun sfârșit în liniște și reculegere.

Să luăm aminte la sfatul pe care ni-l oferă Spiritul Sfântului Augustin:

«Destul de mult timp, oamenii s-au sfâșiat unul pe altul și și-au reiterat anatema în numele unui Dumnezeu al păcii și al mizericordiei, însă Dumnezeu a fost ofensat cu un asemenea sacrilegiu. Spiritismul este legătura care îi va uni într-o zi, pentru că le va arăta unde e adevărul și unde e eroarea. Dar vor fi încă pentru mult timp, scribi și farisei care vor nega Spiritismul, așa cum l-au negat pe Hristos. Vreți, așadar, să știți sub influența căror Spirite se află diversele secte care își partajează lumea? Judecați-le după operele și principiile lor. Niciodată Spiritele bune nu au fost instigatoare ale răului; niciodată nu au consiliat, nici legitimat crima sau violența; niciodată nu au excitat la ură partidele, nici setea de bogății și onoruri, nici aviditatea pentru bunurile terestre. Doar cei care sunt buni, umani și binevoitori cu toată lumea, sunt preferații lor și sunt totodată preferații lui Isus, pentru că urmează drumul pe care El le-a arătat, pentru a ajunge la El.»

Sfântul Augustin

Tăban E. Bianca
Societatea Spiritistă Română