Evanghelia după Spiritism

Spiritele Domnului, care sunt virtuțile Cerului, ca o imensă armată se pun în mișcare de îndată ce au primit ordin de la comandantul său și se răspândesc pe suprafața pământului, asemenea stelelor care cad din Înaltul cerului, vin să ilumineze drumul și să deschidă ochii nevăzătorilor.

Adevărat vă spun că au venit timpurile în care toate lucrurile trebuie să fie restabilite în adevăratul lor sens, cu scopul de-a disipa tenebrele, a deruta orgolioși și a glorifica neprihăniții.

Puternicele voci ale cerului răsună ca sunetul trâmbiței, iar lor li se alătură corurile îngerilor. Oameni, vă invităm la concertul divin. Să atingă lira mâinile voastre, uniți vocile voastre, iar imnul sacru să se răspândească și să vibreze dintr-o parte în alta a universului.

Oameni, frați pe care îi iubim, suntem alături de voi. Iubiți-vă unii pe alții, iar din adâncul inimi voastre spuneți, împlinească-se voia Tatălui care este în Cer: «Doamne! Doamne!» și veți putea merge în împărăția Cerurilor.

Spiritul Adevărului

Evanghelia după Spiritism oferă adevăratul sens al pildelor lui Hristos în concordanță cu Spiritismul și aplicările sale în diverse circumstanțe ale vieții.

Prima ediție a acestei cărți a ieșit la lumină la Paris, în Aprilie din 1864.

De-a lungul secolelor, semnificația teologică și teleologică a Evangheliei lui Iisus, a suferit adulterării, adaptării la interesele obscure ale copiștilor și religioșilor deșerți, precum și alterării făcute intenționat, amputând supremul conținut care rezultă din sublimele învățături ale lui Iisus.

Origene, de exemplu, în secolul al III-lea, lamentă deja în această privință diferențele dintre manuscrise, care deveniseră aberante din neglijența copiștilor sau din insolența perversă a altora…..

În același timp, Celso, Dionisio, Rufino și mulți alți creștini primitivi, din cele mai vechi timpuri manifestau preocuparea lor pentru modificările făcute textelor originale, adaptate intenționat de capriciile unor persoane suspecte care au dat naștere la apariția dogmelor, schimbând completamente sensul sublim ale învățăturilor lui Iisus.

De aceea, remarcabilul codificator Allan Kardec a ales învățătura morală, căci ea posedă un conținut superior care s-a menținut autentic, în ciuda comportamentelor improprii a copiștilor și tipografilor.

Datorită acelei frumuseții fără egal, care se găsește în cuvintele iluminatoare ale Maestrului, Evanghelia rămâne un sublim cod de etică și un incomparabil tratat psihoterapeutic pentru angoasele și durerile contemporane.

În condiția sa de știință experimentală, Spiritismul verifică imortalitatea sufletului și comunicabilitatea cu ființele umane, prezentându-le de o formă clară și inconfundabilă în toată plenitudinea lor, rezultante din cercetările severe și nobile ale faptelor.

Ca filozofie, oferă explicații raționale și logice pentru complexele probleme umane privind ființa, destinul și durerea, așa cum niciuna nu a făcut-o.

Însă, în valorosul său conținut etic-moral atinge apogeul semnificației sale, pentru că înnobilează ființa umane și o eliberează de ignoranța religioasă, de atavismele ancestrale care-l induceau la teamă, precum și faptul că îi oferă o inapreciabilă contribuție pentru realizarea fericirii pe Pământ și în Viața de Apoi…..

Constituind cel mai complex cod moral al umanității, evanghelia lui Isus este, fără îndoială, un special grânar de binecuvântări iluminatoare și liberatoare.

Mulțumită conceptelor sale sublime, viața favorizează dobândirea bucuriei de-a lupta și de-a suferii, transformând durerii în zâmbete și angoase în speranțe de zile mai bune, considerând că tot ceea ce se întâmplă are motive suverane de-a se întâmpla.

Evanghelia după Spiritism, în consecință, datorită profundității morale, filozofice și spirituale a conținuturilor sale sublime, este purtătoare de speranță, de resurse abile pentru dobândirea plenitudinii, de realizare interioară.

Adevărat far de binecuvântări, confirmă promisiunea făcută de Isus despre trimiterea Mângâietorului, pentru a eradica cauzele suferințelor umane, eliberând pe toți, astfel, de lacrimi și dureri.”

Jose Maria Fernandez Colavida

Spiritele Superioare desemnate pentru a ilumina viața tericolilor, cu ajutorul diferitelor mediumuri,  prin conținutul acestei cărții disipă îndoieli și ajută la reformarea etic-morală a ființei umane. Era esențial ca Evanghelia să fie pe înțelesul tuturora, prin explicarea pasajelor întunecate și dezvoltarea tuturor consecințelor cu obiectivul de-a putea fi aplicate în diferitele situații ale vieții. Evanghelia după Spiritism este numită și Evanghelia lui Iisus.

Multe din pasajele Evangheliei, Bibliei și a autorilor sacri, în general, sunt incompresibile și chiar par uneori iraționale, doar pentru că le lipsește cheia care să-i permită deschiderea spre adevăratul sens. Această cheie se găsește în totalitate în Spiritism.

Să ne bucurăm, deci, de aceste noi revelări spirituale care ne deschid drumul către adevărul suprem.

Tăban E. BiancaSocietatea Spiritistă Română