Allan Kardec

Cartea Mediumurilor

 

Cartea Mediumurilor conține învățăturile speciale ale Spiritelor despre teoria tuturor tipurilor de manifestări, mijloacele de comunicare cu lumea invizibilă și dezvoltarea mediumnități, dificultățile și obstacolele care se pot întâlni în practicarea Spiritismului.

Manualul practic al manifestărilor sau Spiritismul Experimental a fost completat cu mult mai multe cunoștințe în ceea ce privește mediumnitatea și practicarea ei, formând Cartea Mediumurilor și a ieșit la lumină în 1861, constituind continuarea Cărții Spiritelor.

“După ce s-a expus în Cartea Spiritelor partea filozofică a științei spiritiste, oferim în această carte partea practică pentru cei care doresc să se ocupe de manifestări, fie pentru ei înseși sau fie pentru a înțelege fenomenele la care vor fi martori. Vor recunoaște în această carte obstacolele care li se pot prezenta și vor avea, de asemenea, modalitatea de-a le evita. Amândouă lucrările, Cartea Spiritelor și Cartea Mediumurilor, chiar dacă una este continuarea celeilalte sunt dintr-un anumit punct de vedere independente. Totuși, cine dorește să se ocupe serios de această materie le recomandăm să citească în primul rând Cartea Spiritelor, pentru că conține principiile fundamentale, fără de care îi poate rezulta mai dificilă înțelegerea anumitor părți ale acestei lucrări . ”

“Obiectivul acestei Cărți, constă în a indica mijloacele de dezvoltare a facultăți mediumnice atât cât permite dispozițiile fiecărui individ și mai ales, a orienta utilizarea de o formă utilă în cazul în care dispune de facultatea mediumnică. Cine se va ocupa cu seriozitate de studiul acestei cărți, va înțelege mai bine faptele la care vor fi martori, iar limbajul anumitor Spirite nu le va rezulta atât de straniu. Drept urmare, caracterul său de instruire practică nu este destinat exclusiv mediumurilor, ci tuturor celor care au posibilitatea de-a observa fenomenele spiritiste .”

“Practica Spiritismului este înconjurată de multe dificultăți și nu întotdeauna este liberă de pericole, pe care doar un studiu serios și complet le poate preveni. Avem încredere că va contribui în a impune spiritismului caracterul serios pe care îl constituie esența sa, pentru a evita să fie văzut ca o ocupație frivolă și de divertisment .”

Allan Kardec

Spiritismul ca Doctrină Filozofică, la fel ca orice altă știință, are nevoie de un studiu profund, constant și organizat, ajutându-ne nu numai să cunoaștem lumea invizibilă, dar și să potențăm calitățile spirituale, dându-ne oportunitatea de a ne iniția în cunoașterea noastră ca Spirit.

Cartea Mediumurilor este un bun prilej pentru a cunoaște tainele mediumnități.

Tăban E. Bianca
Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne