Allan Kardec

Ce este Spiritismul?

 

După publicarea primei cărții din Codificarea Spiritistă, “Cartea Spiritelor”, Allan Kardec publică în 1959, cartea: Ce este Spiritismul? Textul acestei cărții nu este util doar pentru începători, care în foarte puțin timp și cu foarte puține eforturi vor putea să obțină din ea noțiunile cele mai esențiale ale doctrinei spiritiste, dar și pentru adepți, căci le proporționează informațiile necesare pentru aș putea răspunde obiecțiilor, care nu vor întârzia să se prezinte și chiar mai mult decât atât vor găsi reunite, într-un cadru redus și cu o imagine de ansamblu, principiile pe care întotdeauna trebuie să le aibă prezente.

Ce este Spiritismul?

Spiritismul este, în același timp, o știință de observare și o doctrină filozofică.Ca știință practică, constă în relațiile care se pot stabili cu Spiritele; ca filozofie cuprinde toate consecințele morale care se desprind din acele relații.

Putem să-l definim, astfel:

Spiritism este o știință care tratează natura, originea și destinul Spiritelor, precum și relațiile sale cu lumea corporală.

Deci, este o revelație care nu provine de la un om, un profet sau o colectivitate religioasă, este o revelație care apare de la propriile Spirite.

Conținutul cărții este distribuit în trei capitole:

Primul capitol conține, în formă de dialog, răspunsurile la obiecțiile cele mai comune expuse de cei care ignoră principiile fundamentale ale doctrinei, precum și refutarea principalelor argumente ale adversarilor săi.

Al doilea capitol, expune succint părțile științei spiritiste practice și experimentale, la care, în absența unei instrucțiuni complete, observatorul novice trebuie să își fixeze atenția pentru a putea judeca în cunoștință de cauză. Este, într-un anumit fel, un rezumat al Cărții mediumurilor. Ca de cele mai multe ori obiecțiile se nasc din idei false formate a priori despre ceea ce nu se cunoaște, rectificând acele idei se previn numitele obiecții.

Al treilea capitol, poate fi considerat un rezumat al Cărții Spiritelor. Prin intermediul doctrinei spiritiste, se oferă soluția la un anumit număr de probleme de interes elevat de ordin psihologic, moral și filosofic, care ni se propun zilnic și la care nicio filozofie nu a dat încă un răspuns satisfăcător. Dacă, se va încerca să se rezolve prin intermediul oricărei alte teorii, fără soluțiile care ni le propune spiritismul, se pot vedea care sunt răspunsurile cele mai logice și care satisfac mai bine rațiunea.

Lumea, în general, cunoaște spiritismul de o formă superficială. Ideile preconcepute și absența unei instruiri în ceea ce privește Spiritismul, tinde să îndepărteze oamenii în a descoperii esența lor spirituală și lumea din care făceau parte înainte de a incorpora pe Pământ. Cartea, Ce este Spiritismul? oferă detaliile necesare pentru clarificarea ideilor și o mai bună restabilire a conceptelor Spiritiste.

Tăban E. Bianca
Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne