Tematică

Descinderea angelică și căderea angelică

 

Întrebare: Care este diferența între descinderea angelică și căderea angelică? Interesul nostru în a vă face această întrebare este în a înțelege mai clar aspectul descinderii vibratorii a Maestrului Isus.

Ramatis: Descinderea angelică este atunci când Spiritul lui Dumnezeu descinde din punct de vedere vibratoriu până la extremul convențional al Materiei, eveniment care este cunoscut de hinduși ca Ziua lui Brahma, evidențiind fenomenul creații în sânul Creatorului. Este o operație care înglobă întregul Cosmos, dar de neînțeles pentru omul finit și sclav formelor tranzitorii. Căderea angelică, se referă în mod specific la precipitarea sau exilul spiritelor rebele, care odată reprobați în selecția spirituală tradițională a Sfârșitului timpurilor sau Judecăților finale, sunt transferați din locuința lor în alte lumi inferioare. Reprobații se plasează în mod simbolic la stânga lui Hristos-care este iubire- și emigrează pe alte planete afine cu natura lor revoltătoare și rea, pentru a repeta lecțiile spirituale de care nu s-au eximat în vechea sa locuință și astfel recuperează timpul pierdut prin munca educativă, dar de o ordine mai riguroasă.

De aici, legenda căderii îngerilor care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu; iar după ce au fost expulzați din Cer s-au transformat în diavoli hotărâți să chinuiască oamenii. Astfel de îngeri sunt spirite cu inteligență destul de dezinvoltă care au condus mișcări în care aveau o anumită responsabilitate și au fost prepotenți în lumea tranzitorie a cărnii, unde datorită intelectualității lor excesive au cauzat grave prejudicii aproapelui. Machiavelici, cruzi sau vicleni, au renegat rectificarea spirituală spontană și s-au opus cu vehemență la orice directivă de răscumpărare care i-ar fi făcut să sufere sau le-ar fi cerut renunțarea absolută, precum iertarea sau practicarea iubirii învățat de Iisus Hristos. Sunt obstinați, vicleni și curajoși, dar în mod profund egoiști; nu cedează niciodată în orgoliul lor și neagă orice principiu hristic al lumi angelice. Conceptul lor radical și final este următorul: Lumea materială aparține oamenilor și Cerul îngerilor. Apoi, nu cedează în pozițiile lor și se pierd ca obstinați, pentru că dacă rațiunea le oferă măsura lumii formelor, le elimină din nefericire simțul intuitiv al realității spirituale. Îngerii căzuți sunt spirite rebele, iar orice insinuare de răscumpărare le rănește orgoliul și le debilitează personalitatea umană.

Când sunt încarnați utilizează apreciatul lor talent pentru a demola instituțiile și mișcările care exaltă virtuțile sufletului și întăresc directiva angelică; când sunt dezîncarnații, se afiliază oricărei organizații satanice în lumea astrală inferioară, cu condiția să aibă ca obiectiv lupta împotriva legiunilor lui Hristos. De fiecare dată se prejudiciază mai mult cu obstinația lor furioasă împotriva puterilor angelice constituite și se durifică în sentimentele lor înaintea rebeliunii de-a accepta beneficiul procesului karmic de răscumpărare prin intermediul suferinței și a umilinței. Într-adevăr, rebeliunea lor internă se datorează exclusiv faptului că nu aderă necondiționat la tandrețea, toleranța și iubirea programată de Iisus.

După ce au fost exilați în lumile inferioare, supuși tradiționalului proces selectiv a Sfârșitului Timpurilor, acei îngeri căzuți ajung să renunțe la structura lor personală și orgolioasă, fie distruși de pasiunile devoratoare sau de viciile incontrolabile. Odată distrus zidul de granit al vanității și al orgoliului lor, începe să reapară lumina angelică care palpita în interiorul sufletului lor. Această emigrația a îngerilor căzuți sau a spiritelor rebele de la o lume superioară la una inferioară, evită pericolul de saturație satanică în mediul astral al omenirilor, pentru că odată eliminată încărcătura nocivă își asumă din nou pozițiile în viața spirituală superioară, așa cum florile din grădini reînvie atunci când buruiana este îndepărtată.

În consecință, are fundament legenda biblică a îngerilor căzuți, deși unii o confundă cu descinderea angelică, care este foarte diferită, deoarece se referă la Dumnezeu când creează lumile planetare și se manifestă extern în ciclul numit Marele Plan al Creatorului.

Întrebare: Considerând că descinderea lui Isus a fost foarte dificilă; Ce caracteristici a manifestat procesul de întoarcere în lumea sa angelică după dezîncarnarea sa pe cruce?

Ramatis: Când spiritul superior descinde se supune cărnii prin reducerea energiei sale perispirituale, iar când dezîncarnează se reîntoarce în câmpiile sale de lumină, proces total invers, care este accelerarea energiilor. În primul caz, este întemnițarea opresivă în forma corpului, iar al doilea eliberarea pentru a-și asuma starea sa naturală și superioară. Niciodată nu se poate compara ascensiunea sau reîntoarcerea spontană a lui Isus în lumea angelică, operație extrem de ușoară și eliberatoare, cu descinderea vibratorie atât de dificilă și furtunoasă.

Cum Tehnica siderală nu putea eleva frecvența vibratorie a planurilor inferioare până la nivelul energetic pe care îl poseda spiritul lui Isus, în mod logic, trebuia să se producă în mod gradual reducerea perispirituală de la planul superior la planul inferior, până la ajustarea la coconul cărnii. Această operație siderală de reducere,  implică incorporarea succesivă a energiilor inferioare și letargice în îmbrăcămintea strălucitoare a entității care descinde. Deși, exemplul este incorect, vă reamintim că scafandrul, pe lângă faptul că îmbracă costumul de scufundare greu și opresiv, este totuși circumscris la densitatea mediului lichid unde trebuie să lucreze. Credem că este bine evidențiată diferența dintre scafandrul care lucrează oprimat și omul care se mișcă cu toată libertatea într-un mediu oxigenat, dispensat de aparate complicate.

În ciuda tuturor dificultăților pe care le-a înfruntat Iisus datorită naturii sale spirituale elevate, Sublimul Prieten al Omului, nu a evitat sacrificiul de a părăsi lumea sa de Lumină a se supune legilor și forțelor sclavagiste ale planetei pământ.

Întrebare: Conform relatărilor pe care le-ați făcut, deducem că Isus ar continua încă să sufere impactul vibratoriu și ostil al lumii materiale, dacă starea sa angelica nu l-ar imuniza contra acele reacții ale planului inferior. E adevărat?

Ramatis: Este evident că în elevatul său habitat, Iisus nu suferă impactul forțelor inferioare, deoarece acestea au avut acțiune coercitivă doar atunci când a trăit în materie. Modelul său angelic îl face imun la frecvențele vibratorii grosiere, așa cum praful nu afectează lumina soarelui și undele hertziene nu se deformează în impactul cu balta. Ființele ca Isus, pentru că se găsesc în libertate spirituală, sunt un câmp auric imens de lumină și de efluvii hristice care stimulează și purifică ființele inferioare care vin în contact cu ele.

Cu toate acestea, în descinderea spirituală până la materie, a trebuit să se niveleze la vibrațiile contondente ale planurilor inferioare pe care le atingea.

Carte: Sublimul Peregrin, Ramatis
Tradus de Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne