Știință

Legile și forțele

8-Dacă una dintre acele ființe necunoscute care își consumă existența efemeră pe fundul regiunilor tenebroase ale oceanului; dacă unul dintre acei poligastrici, una dintre acele nereide- mizere animăluțe care nu cunosc din natură decât pești ihtiofagi și pădurile submarine- ar primi dintr-odată harul inteligenței, facultatea de a-și studia lumea sa și de a stabili asupra aprecierilor sale un raționament conjectural care cuprinde universalitatea lucrurilor: Ce idee își va forma despre natura vie care se dezvoltă în mijlocul său și de lumea terestră care nu aparține câmpului observațiilor sale?

Dacă, acum, printr-un efect minunat al noii sale facultăți, aceeași ființă ar reuși să se eleve deasupra tenebrelor sale eterne, la suprafața mării, nu departe de țărmurile opulente ale unei insule cu vegetație splendidă, cu un soare fecund dispensator de o căldură binefăcătoare, ce judecată își va face atunci cu privire la teoriile sale anticipate despre creația universală, teorii pe care le va șterge în curând cu o apreciere mai largă,  dar în mod relativ încă la fel de incomplete ca primele? Așa este, oameni buni, imaginea întregii voastre științe speculative.[1]

9-Așadar, eu vin să tratez aici chestiunea legilor și forțelor care guvernează universul, eu care nu sunt, ca și voi, decât o ființa relativ ignorantă cu privire la știința reală, în ciuda aparentei superiorități pe care o am față de frații mei de pe Pământ, prin posibilitatea de a studia chestiunile naturale care le sunt interzise în poziția lor, scopul meu este doar să vă expun noțiunea generală a legilor universale, fără a explica în detaliu modul de acțiune și natura forțelor speciale care depind de ele.

10- Este un fluid eteric care umple spațiul și penetră corpurile; acest fluid este eterul sau materia cosmică primitivă, generator al lumilor și ființelor. În eter sunt inerente forțele care au prezidat metamorfozele materiei, legile imuabile și necesare care guvernează lumea. Aceste forțe multiple, infinitamente variate conform combinațiilor materiei, localizate conform maselor, diversificate în modurile lor de acțiune conform circumstanțelor și mediilor, sunt cunoscute pe pământ sub numele de gravitație, coeziune, afinitate, atracție, magnetism, electricitate activă, iar mișcările vibratorii ale agentului sunt cunoscute sub cele de sunet, căldură, lumină etc. În alte lumi, ele se prezintă sub alte aspecte, oferă alte caractere necunoscute în aceasta, iar în imensa întindere a cerurilor, forțe de un număr indefinit s-au dezvoltat la o scară inimaginabilă a căror amploare suntem la fel de puțin capabili de a le evalua măreția, așa cum crustaceul de pe fundul Oceanului este incapabil să cuprindă universalitatea fenomenelor terestre.[2]

Acum, așa cum nu există decât o singură substanță simplă, primitivă și generatoare a tuturor corpurilor, dar diversificată în combinațiile sale, la fel toate aceste forțe depind de o lege universală diversificată în efectele sale, pe care o găsim la origine și care în decretele eterne a fost impusă în mod suveran creației pentru a constitui armonia și stabilitatea permanentă.

11. Natura nu se opune niciodată ei înșiși. Blazonul universului nu are decât o singură deviză : .Urcând scara lumilor, găsim unitatea armoniei și a creației, în același timp o varietate infinită în acel imens câmp de stele; parcurgând gradele vieții de la ultima ființă până la Dumnezeu, marea lege a continuității se face remarcată; luând în considerare forțele în sine, se pot forma o serie, a căror rezultantă care se confundă cu generatoarea, este legea universală.

Voi nu a-ți știi să apreciați această lege în toată extinderea sa, întrucât forțele care o reprezintă în câmpul observațiilor voastre sunt restrânse și limitate; totuși, gravitația și electricitatea pot fi privite ca o largă aplicare a legii primordiale care domnește dincolo de ceruri.

Toate aceste forțe sunt eterne- vom explica acest cuvânt- și universale ca creația; fiind inerente fluidului cosmic, acționează în mod necesar în tot și peste tot, modificând acțiunea lor prin simultaneitatea sau succesiunea lor. Predominând aici, dispărând mai departe; puternice și active în anumite puncte, latente sau secrete în altele; dar în cele din urmă pregătind, dirijând, conservând și distrugând lumile în diversele lor perioade ale vieții, guvernând minunatele muncii ale naturii în orice parte se execută, asigurând pentru totdeauna eterna splendoare a creației.

Allan Kardec-Geneza, Uranografie generală
Tradus de Societatea Spiritistă Română

[1] Așa este, de asemenea, situația negatorii lumii Spiritelor, atunci când, după ce s-au despuiat de învelișul său carnal, orizonturile acestei lumi se derulează în fața ochilor lor. Înțeleg atunci vidul teoriilor prin care pretindeau să explice totul numai prin materie. Cu toate acestea, aceste orizonturi mai au pentru ei mistere care nu se dezvăluie decât in mod succesiv, pe măsură ce se elevă prin purificare. Dar, încă de la primii pași în această nouă lume, sunt forțați să recunoască ofuscarea lor și cât de departe erau de adevăr.

[2] Noi raportăm totul la ceea ce noi cunoaștem, și nu înțelegem ce scapă percepției simțurilor noastre, așa cum orbul nu înțelege efectele luminii și utilitatea ochilor. Se poate, așadar, ca în alte medii, fluidul cosmic să aibă proprietăți, combinații de care nu avem idee, efecte adecvate unor nevoi care ne sunt necunoscute, dând naștere la noi percepții sau la alte moduri de percepție. Noi nu înțelegem, de exemplu, că se poate vedea fără ochii corpului și fără lumină. Dar cine ne spune că nu există alți agenți decât lumina de care sunt afectate organismele speciale? Vederea somnambulică, care nu este împiedicată nici de distanță, nici de obstacole materiale, nici de obscuritate, ne oferă un exemplu. Să presupunem că, într-o lume oarecare, ființele sunt în mod normal ceea ce somnambulii noștri nu sunt doar in mod excepțional, nu vor avea nevoie nici de lumina noastră, nici de ochii noștri și totuși, vor vedea ceea ce noi nu putem vedea. Este la fel cu toate celelalte senzații. Condițiile de vitalitate și perceptibilitate, senzațiile și nevoile variază conform mediului.

Published by revistasocietățiispiritisteromâne