Știință

Tranziția planetară

Toți cei care locuim pe pământ cunoaștem și înțelegem că trăim într-o lume de probe și ispășiri. Planeta este locuită de Spirite compromise cu trecutul lor, făcând abstracție de excepții, care au venit cu speranța de-a evolua în bine și de-a colabora în această tranziție planetară ca Pământul să facă trecerea de la o Lume de probe și ispășiri la o Lume de regenerare în conformitate cu Legea Evoluției.

În Capitolul 28, Noua generație din Geneza lui Allan Kardec, putem citi următoarele:

«Pentru ca oamenii să fie fericiți pe pământ, trebuie să fie populat doar de Spirite bune încarnate și dezîncarnate, care nu vor decât binele. Pentru că aceste timpuri au ajuns, se realizează o mare emigrare în acest moment printre cei care o locuiesc; cei care fac rău de dragul răului și pe care sentimentul de bine nu i-a atins, nu mai sunt demni de pământul transformat, vor fi excluși din el, pentru că ar aduce din nou necazuri și confuzie și ar fi un obstacol în calea progresului. Unii vor merge să-și expieze îndărătnicia în lumii inferioare, alții printre rasele terestre înapoiate, care vor fi echivalentul lumilor inferioare, unde vor lua cunoștințele dobândite cu misiunea de-a contribui la progres. Vor fi înlocuiți de Spirite mai bune care vor face să domnească printre ei justiția, pacea și fraternitatea.»

Însă, nu trebuie înțeles prin această emigrare a Spiritelor că vor fi expulzate de pe Pământ și relegate în lumii inferioare toate Spiritele care împiedică progresul. Dimpotrivă, multe vor trebui să revină, căci au rămas în urmă datorită faptului ca s-au lăsat duse de circumstanțe și de un rău exemplu. În ele, este mai rea aparența ca esența. În momentul în care se eliberează de materie și de prejudiciile lumii corporale, o mare parte a Spiritelor vor vedea lucrurile de o formă total diferită de cum o vedeau când erau încarnate. În acest sens, primesc ajutorul Spiritelor binevoitoare care se interesează de ele și se grăbesc să le ilustreze și să le arate calea greșită pe care au ales-o.

Toate spiritele care au fost destinate pe pământ au fost chemate să răscumpere trecutul în această tranziție pentru a putea fi în concordanță cu noua vibrație a Pământului. Sunt momente decisive pentru evoluția fiecărui suflet și indiferent de situația socială suntem chemați să participăm la propria evoluție și cea a Pământului.

Însă, dacă luăm în considerare situația care se trăiește în aceste timpuri cu informațiile primite din mediile de comunicare, presă, radio, televiziune, rețele sociale, etc, observăm că comportamentul anumitor politicieni, lideri, oameni de afaceri, guvernatori, etc, desigur spirite rebele, care înainte de-a încarna și-au asumat angajamentul în Lumea Spirituală de-a conduce umanitatea către Lumea de regenerare, continuă să surprindă. Totuși, putem observa că nu au fost și nu sunt capabili să-și îndeplinească responsabilitatea în ciuda sprijinului care le este facilitat de Lumea spirituală. În loc să ajute, au generat și continuă să genereze obstacole în calea progresului social, moral, intelectual și spiritual pentru locuitori Terrei. Aici, este unde ne putem da seama de gradul evolutiv al Spiritelor care încă populează Pământul. Dacă natura Spiritului este superioară, atunci va fi întotdeauna dispus să lucreze în favoarea binelui și în susținerea aproapelui.

Un alt pasaj din Geneză ne spune următoarele:

«Totul se va întâmpla, așadar, în exterior, ca de obicei, cu această singură diferență, dar această diferență este capitală, că o parte din Spiritele care au încarnat pe Pământ, nu vor mai încarna în el. Fiecare copil care se va naște, în loc de un Spirit arierat și înclinat spre rău, care înainte s-ar fi încarnat acolo, va fi un Spirit mai avansat și înclinat spre bine.

«În realitate, așa cum am menționat la început, e vorba de o generație de Spirite și nu de una corporală, iar în acest sens ne vorbea și Iisus: «Adevărat vă spun că această generație nu va trece fără ca aceste lucruri să se împlinească.»

Cei care așteaptă ca această transformare să se realizeze prin mijloace supranaturale și prin minunii vor fi dezamăgiți.

«Era actuală este una de tranziție; elementele celor două generații se contopesc. Plasați într-un punct intermediar, asistăm la plecarea unei generații și la sosirea celeilalte, și fiecare este deja semnalată în lume prin caracteristicile care îi sunt proprii. Cele două generații care se succed au idei și puncte de vedere complet opuse.»

Se cunoaște foarte bine faptul că de câteva decenii, pământul primește Spirite care se remarcă prin inteligența, prin logica și preocupările lor. E suficient să contemplăm copiii de vârstă fragedă și observăm facilitatea pe care o au de a  manipula componentele electronice actuale: telefoane, computere, tablete, televizoare, etc, abordările față de părinți, raționamentele lor, aparte de lumina pe care o iradiază fețele lor și care ne anunță angajamentul lor în favoarea binelui.

Spiritualitatea ne spune că regenerarea spiritelor va fi progresivă, că vor fi modificări a celor care sunt și vor fi dispuși să colaboreze, și care se vor întoarce de mai multe ori pe pământ pentru a lucra în favoarea progresului moral și spiritual colectiv.

În Geneză Allan Kardec ne spune următoarele în ceea ce privește Pământul:

«Fizicamente, pământul a trecut de convulsiile copilăriei sale; a intrat de acum încolo într-o perioadă de stabilitate relativă: în cea a progresului pașnic, care se realizează prin revenirea regulată a acelorași fenomene fizice și concursul inteligent al omului. Dar pământul se află încă în plină muncă de gestație a procesului moral. Aceasta va fi cauza celor mai mari comoții ale lui. Până când omenirea nu va crește suficient în perfecțiune, în inteligență și punerea în practică a legilor divine, mai mari perturbări vor fi faptele oamenilor decât ale naturii, adică vor fi mai degrabă morale și sociale decât fizice.»

Un fapt important de remarcat în acest citat:«concursul inteligent al omului». Dacă nu vom acționa inteligent e mai mult ca evident că natura și materia vor restabili armonia prin diverse cataclisme și catastrofe locale. Acțiunile generale ale omenirii încă sunt îndreptate către autodistrugere datorită ambiției, avariției și a materialismului care predomină în mare parte în Spiritul încarnat. Aceste mici răzvrătiri ale Pământului le vedem regulat aproape în fiecare an în diferite părții ale planetei și vor continua să se manifeste până: «omenirea nu va crește suficient în perfecțiune, în inteligență și punerea în practică a legilor divine.»

Drept urmare, situația depinde de noi toți cei încarnații în a aduce Raiul pe Pământ prin acțiuni ajustate la Legile divine.

Cei care nu sunt legați de spiritualitate și ale căror acțiuni și gânduri sunt dominate de materialism, observă aceste catastrofe distructive ca pe niște calamități inutile. Totuși, pentru noi toți cei care credem că moartea nu distruge decât corpul, întrucât suntem spirite nemuritoare, nu are aceleași consecințe, pentru că înțelegem finalitatea. Indiferent cum se înfruntă perspectiva morți nu trebuie să provoace teamă, ci mai degrabă speranță.

Pentru a se integra în Lumea de regenerare fraternitatea trebuie să fie piatra de temelie a noii ordini sociale. Nu există însă o adevărată fraternitate, solidă și eficientă dacă nu se sprijină pe o bază indestructibilă. Acea bază este credința, dar nu credința în dogme particulare, care se schimbă conform timpurilor și popoarelor, și a căror partizani se atacă reciproc, deoarece anatemizându-se unii pe alții favorizează antagonismul. Dimpotrivă, este vorba despre credința în principiile fundamentale pe care oricine le poate accepta: Dumnezeu, sufletul și posteritatea, progresul individual indefinit, perpetuitatea relațiilor între ființe. Când oamenii vor fi convinși că Dumnezeu este același pentru toți, că acest Dumnezeu, suveran de just și bun, nu poate dori nimic care să fie nedrept, că răul provine de la ei și nu de la Dumnezeu, atunci toți se vor considera copii a-i aceluiași tată și își vor întinde mâinile unul altuia. Aceasta este credința pe care o concede spiritismul și de acum înainte va fi axa în jurul căreia se va mișca rasa umană, oricare ar fi cultele și credințele individuale.

Revista Federației Spaniole
Tradus de Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne