Știință

Sateliți

24.Înainte ca masele planetare să fi atins un grad de răcire suficient pentru a opera solidificarea, mase mai mici, adevărate globule lichide s-au detașat de unele în planul ecuatorial, planul în care forța centrifugă este cea mai mare, și în virtutea acelorași legi au dobândit o mișcare de translație în jurul planetei lor generatoare, așa cum a făcut-o în jurul astrului lor central generator. Astfel, pământul a dat naștere luni a cărei masă mai puțin considerabilă trebuie să fi suferit o răcire mai rapidă. Acum, legile și forțele care au precedat detașarea sa de ecuatorul pământului și mișcarea sa de…

Știință

Sorii și Planetele

20. Acum, s-a întâmplat ca într-un punct al universului pierdut printre miliardele de lumi, ca materia cosmică să se condenseze sub forma unei imense nebuloase. Această nebuloasă era animată de legile universale care guvernează materia; în virtutea acestor legi, principalmente a forței moleculare de atracție, a revestit forma unui sferoid, singurul pe care o poate revesti primitivamente o masă de materie izolată în spațiu. Mișcarea circulară, produsă de gravitația riguros egală a tuturor zonelor moleculare spre centru, a modificat curând sfera primitivă pentru a o conduce, din mișcare în mișcare, spre forma lenticulară- Vorbim despre ansamblul nebulos. 21.- Noi forțe…

Știință

Creația universală

17. După ce am urcat, atât cât este în slăbiciunea noastră spre originea ascunsă din care curg lumile ca picăturile de apă într-un râu, să luăm în considerare progresul creațiilor succesive și evoluțiile lor în serie. Materia cosmică primitivă conținea elementele materiale, fluidice și vitale ale tuturor universurilor care își desfășoară magnificența înaintea eternității; ea este mama fecundă a tuturor lucrurilor, prima bunică și, chiar mai mult, generatoare eternă. Nu a dispărut această substanță de unde provin sferele siderale; nu a murit acea putere, pentru că încă dă naștere neîncetat la lumina noi creații și primește necontenit principiile reconstituite ale…

Știință

Prima Creație

12.După ce am luat în considerare universul din punctele de vedere generale ale compoziției sale, legile și proprietățile sale, putem îndrepta studiile noastre asupra modului de formare care a dat naștere lumilor și ființelor; apoi, vom descinde în deosebi la creația pământului și la starea sa actuală în universalitatea lucrurilor, iar de acolo, luând acest glob ca punct de plecare și ca unitate relativă, vom purcede la studiile noastre planetare și siderale. 13.Dacă am înțeles bine relația sau mai degrabă, opoziția eternității cu timpul, dacă ne-am familiarizat cu faptul că timpul nu este decât o măsură relativă a succesiunii lucrurilor…

Știință

Legile și forțele

8-Dacă una dintre acele ființe necunoscute care își consumă existența efemeră pe fundul regiunilor tenebroase ale oceanului; dacă unul dintre acei poligastrici, una dintre acele nereide- mizere animăluțe care nu cunosc din natură decât pești ihtiofagi și pădurile submarine- ar primi dintr-odată harul inteligenței, facultatea de a-și studia lumea sa și de a stabili asupra aprecierilor sale un raționament conjectural care cuprinde universalitatea lucrurilor: Ce idee își va forma despre natura vie care se dezvoltă în mijlocul său și de lumea terestră care nu aparține câmpului observațiilor sale? Dacă, acum, printr-un efect minunat al noii sale facultăți, aceeași ființă ar…

Știință

Materia

  Universul este constituit din materie en diferite grade, iar în aceste paragrafe ale Genezei din capitolul Uranografie generală, se prezintă diferitele stării ale materiei, evidențiind faptul că totul în Cosmos se transformă, nimic nu se distruge. 3. La prima vedere, nimic nu pare atât de profundamente variat, atât de esențialmente distinct ca aceste diverse substanțe care compun lumea. Printre obiectele pe care arta sau natura le fac să treacă zilnic prin fața ochilor noștri, există două care manifestă o identitate perfectă sau doar o paritate a compoziției? Ce diferență din punct de vedere al solidității, compresibilității, greutății și al…

Știință

Caracteristicile revelației spiritiste

  În Geneză, miracole și predicții după spiritism de Allan Kardec unul din capitolele cărții face referire la Caracteristicile revelației spiritiste. În acest articol puteți găsi o analiză comparativă perfectă între spiritism și științele umane prezentată în paragrafele 13 până la 18. Pentru a cunoaște mai mult despre Caracteristicile revelației spiritiste recomand citirea întregului capitol. Prin natura sa, revelația spiritistă are un dublu caracter: provine în același timp din revelația divină și din revelația științifică. Ține de prima, pentru că apariția sa este providențială și nu rezultatul vreunei inițiative sau a unui plan premeditat al omului; că punctele fundamentale ale doctrinei…

Știință

Spațiul și timpul

  Dacă am înțeles bine relația sau mai degrabă, opoziția dintre eternitate și timp, dacă suntem familiarizați cu această idee, știm că timpul nu este decât o măsură relativă a succesiunii lucrurilor tranzitorii, în timp ce eternitatea este esențialmente una imobilă și permanentă, și că nu este susceptibilă de nicio măsură din punct de vedere al duratei, dar și că nu are nici început, nici sfârșit. Pe de altă parte, dacă ne facem o idee corectă, chiar dacă necesarmente foarte insuficientă despre infinitatea puterii divine, vom înțelege cum este posibil ca universul să fi existat și să existe întotdeauna. Din…

Știință

Tranziția planetară

Toți cei care locuim pe pământ cunoaștem și înțelegem că trăim într-o lume de probe și ispășiri. Planeta este locuită de Spirite compromise cu trecutul lor, făcând abstracție de excepții, care au venit cu speranța de-a evolua în bine și de-a colabora în această tranziție planetară ca Pământul să facă trecerea de la o Lume de probe și ispășiri la o Lume de regenerare în conformitate cu Legea Evoluției. În Capitolul 28, Noua generație din Geneza lui Allan Kardec, putem citi următoarele: «Pentru ca oamenii să fie fericiți pe pământ, trebuie să fie populat doar de Spirite bune încarnate și…

Știință

Principiul Inteligent

Spiritul este principiul inteligent, individual și imortal; creat simplu și ignorant, conține în germen toate facultățile superioare și este destinat să le dezvolte prin intermediul muncii și a efortului. Putem citi la întrebarea 540 din Cartea Spiritelor: «Totul se înlănțuie în natură, de la atom până la arhanghel, care, la rândul său, a început în atom.» Spiritul a lăsat în urmă în tărâmurile inferioare nenumărate experiențe, ca timp de incubație în așa numitul principiu spiritual. Ca o crisalidă a viitoarei conștiințe, străbate lentamente cercurile elementare ale naturii ajutat de interferența indirectă a inteligențelor superioare. Principiul spiritual este germenul spiritului, adică protoconștiință.…