Mesaje Spiritiste

A iubi viața

Cel mai prețios dar care există este existența umană. În ciuda greutăților acestor timpuri, cu teribilele rețele de violență, agresivitate și chinuri de diferite feluri, merită trăită, vizând plenitudinea. În ziua de astăzi, puține persoane se gândesc exclusiv la ele înseși, dominate de un egoism asfixiant, cu înșelătoarea construcție psihologică că așa vor fi fericite, iar aceasta pentru că au pierdut traiectoria echilibrului, înțelepciunii și rațiunii. Când cred că sunt triumfătoare, totuși, se trezesc cufundate într-un gol existențial și mai târziu, cad în grave tulburări psihologice.

Sensul vieții se rezumă în auto-edificare prin iubire, prin efortul de-a trăi sub protecția gândurilor corecte, a cuvintelor adecvate și a comportamentului sănătos. Abia atunci, vor fi cucerite luptele care vor da sens comportamental și stimul pentru progrese legitime în cucerirea Sinelui (Self). Obiectivele materiale, în ciuda semnificației lor edificatoare, sunt ușor de atins, ceea ce face necesară o programare continuă. În plus, prezintă confruntări furtunoase, cum ar fi: competitivitatea care nu întotdeauna se realizează de o formă demnă, supunerea la contextul în care se trăiește caracterizată uneori prin mită, prin injurie, prin neîncredere, teama de-a pierde valorile dobândite sau pozițiile obținute și o inevitabilă insatisfacție intimă care decurge din dorința de-a poseda și de-a străluci tot mai mult………..

Creatura umană este măsura aspirațiilor sale morale și spirituale proiectate către iluminare. Pare o ingenuitate să aspiri la iluminarea interioară, la pace în suflet, atunci când săbiile lui Damocles amenință aproape toate capetele, pe cale să le decapiteze. Sunt, totuși, propunerile ingenue de iubire, în conformitate cu preconizările făcute de Iisus Hristos, care oferă bunăstare, bucuria de-a trăi, munca în favoarea binelui, fraternitate în sensul său cel mai larg. Astfel, a trăit neuitatul Poet galilean, iubind într-o perioadă ostilă ca a noastră.

Putem încerca? 

Divaldo Pereira Franco
Tradus de Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne