Allan Kardec

Cartea Spiritelor

 

Cartea Spiritelor este scrisă de Allan Kardec (Hippolyte Léon Denizard Rivail). Prima ediție a apărut pe 18 Aprilie din 1857. A două ediție, considerată de Allan Kardec ca fiind definitivă a ieșit la lumină pe 18 Martie din 1860. Prima ediție, conținea 501 întrebări și răspunsurile lor corespunzătoare cu învățătura directă a Spiritelor. A două ediție, care este baza acestei noi ediții a Consiliului Internațional Spiritist, include o contribuție extinsă a lui Allan Kardec și care cu ajutorul diverșilor mediumuri și urmând metoda experimentală a mărit lucrarea sa până la 1019 întrebări, așa cum astăzi se cunoaște.

Conținutul lucrărilor de bază expun și consolidează în totalitate principii și elemente constitutive ale Doctrinei Spiritiste, conform învățăturilor oferite de Spirite. Sistematizarea și codificarea acestor învățături au fost realizate de Allan Kardec.

 Codificarea Kardeciană conține următoarele opere: 

Cartea Spiritelor conține principiile doctrinei spiritiste despre imortalitatea sufletului, natura spiritelor și relațiile lor cu oamenii; legile morale, viața prezentă, viața viitoare și posteritatea umanității.

Cartea Mediumurilor conține învățăturile speciale a Spiritelor privind teoria tuturor genurilor de manifestări, mijloacele de comunicare cu lumea invizibilă și dezvoltarea mediumnități, dificultățile și obstacolele pe care le pot întâlni în practicarea Spiritismului. Cartea este o continuare a Cărții Spiritelor.

Evanghelia după Spiritism conține explicația maximelor morale a lui Hristos în concordanță cu Spiritismul și aplicările sale în diverse circumstanțe ale vieții.

Cerul și Infernul prezintă un examen comparativ ale doctrinelor privind trecerea de la viața corporală la viața spirituală, penele și recompensele viitoare, îngerii și demonii, penele eterne, etc…… urmate de numeroase exemple despre situația reală a sufletului în timpul vieții și după moarte.

Geneza cuprinde miracolele și predicțiile conform Spiritismul. Știința este chemată să constituie Geneza conform Legilor Naturii. Dumnezeu demonstrează măreția și puterea sa prin imutabilitatea legilor sale și nu prin suspendarea lor. Pentru Dumnezeu trecutul și viitorul sunt  prezent.

 Structurarea Cărții Spiritelor se poate vedea în următoarea schemă:

Cartea Spiritelor, prima operă publicată este o lucrare maestră. Farmecul cărții constă în faptul că la fiecare recitire se descoperă noi detalii și referințe. Conținutul filozofic, științific și religios ne îndeamnă a reflecta asupra la ceea ce cunoaștem și ceea ce trebuie să descoperim. Revelațiile cărții transformă complet realitățile cunoscute.Căutați răspunsurile la întrebările care vă pot apărea și în celelalte patru cărți ale Codificări, astfel veți cunoaște mai îndeaproape Spiritismul.

Tăban E. Bianca
Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne