Ajutor Social

Condițiile adopției unui copil în România

Adopția poate fi:
  • Adopția internă
  • Adopția internațională
În cursul procedurii de adopție trebuie respectate următoarele principii:
  • principiul interesului superior al copilului;
  • principiul creșterii și educării copilului într-un mediu familial;
  • principiul continuității în educarea copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, culturală și lingvistică;
  • principiul informării copilului și luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta și gradul său de maturitate;
  • principiul celerității în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției;
  • principiul garantării confidențialității în ceea ce privește datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum și în ceea ce privește identitatea părinților firești.
Pentru a a-ți oferi mai multe informații referitoare la condițiile adopției unui copil care trebuiesc îndeplinite în țara noastră am compilat această listă de întrebări frecvente. În cadrul acesteia vei găsi detalii utile referitoare la procesele de adopții de copii din România.Ce înseamnă adopția internă? Adopţia internă este adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obişnuită în România.Ce înseamnă adopția internațională?Adopția internațională este adopția în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului.Ce înseamnă reşedinţa obişnuită, potrivit legii adopţiei?Conform legii adopţiei, prin reşedinţă obişnuită în România a adoptatorului/familiei adoptatoare se înţelege situaţia:a) cetăţenilor români sau cetăţenilor români cu multiplă cetăţenie, după caz, care au domiciliul în România, care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuităţii nu sunt considerate întreruperi absenţele temporare care nu depăşesc 3 luni şi nici cele determinate de şederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenţei unor contracte de muncă impuse de derularea unor activităţi desfăşurate în interesul statului român, precum şi ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de România;b) cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau străinilor care au drept de rezidenţă permanentă ori, după caz, drept de şedere permanentă pe teritoriul României.
Prin reşedinţă obişnuită în România a copilului se înţelege situaţia:a) copiilor cetăţeni români cu domiciliul în România care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de încuviinţare a adopţiei;b) copiilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European sau străini care au drept de rezidenţă permanentă ori, după caz, drept de şedere permanentă pe teritoriul României şi care au locuit în mod efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de încuviinţare a adopţiei.Cine poate adopta?Pot adopta atât familiile (persoane căsătorite între ele – soț și soție), cât și persoanele singure (necăsătorite) care obțin atestatul de familii/ persoane apte să adopte.Cine nu poate adopta?Art. 459 din Codul Civil al României prevede că “Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta”.(1) Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum și pentru infracțiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri nu poate adopta. (2) Persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecție specială sau care este decăzută din drepturile părintești nu poate adopta. (3) Interdicția se aplică și persoanelor care doresc să adopte singure, ai căror soți sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2).Costurile impuse de legea română. Potrivit legii române nu sunt prevăzute nici un fel de taxe pentru a urma procedura de adopție internă și nici pentru cea internațională. Cine are prioritate la adopție?Au prioritate la adopția copilului:a) rudele copilului, până la gradul al patrulea inclusiv; b) persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie o perioadă de minim 6 luni; c) persoanele/familiile care au adoptat frați ai copilului.În accepțiunea legii adopției prin noțiunea de „persoane alături de care copilul s-a bucurat de viață de familie” se înțelege – tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, după caz, alte persoane care au conviețuit/conviețuiesc împreună cu copilul, dacă aceștia s-au implicat direct și nemijlocit în îngrijirea și educarea lui, iar copilul a dezvoltat relații de atașament față de ei.

Internet -Societatea Spiritistă Română

 

Published by revistasocietățiispiritisteromâne

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.