Allan Kardec

Iisus și Allan Kardec

 

Înaintea Revelației Divine, Isus afirmă:

«-Eu nu am venit să distrug legea.»

Iar Allan Kardec reafirmă:

«De asemenea Spiritismul spune: -Nu vin să distrug legea creștină, ci să o pun în aplicare.»

Înaintea măreției vieții, Divinul Maestru exclamă:

«-Există multe locuințe în casa Tatălui meu.»

Iar Allan Kardec accentuează:

«- Casa Tatălui este Universul. Diferitele locuințe sunt lumile care circulă în spațiul infinit și oferă Spiritelor care reîncarnează în ele, locuințe corespunzătoare cu avansul care le este propriu.»

Exaltând legea iubirii care guvernează destinul creaturilor, Domnul ne-a instruit:

«-Iubiți-vă unii pe alții, la fel cum eu v-am iubit.»

Iar Allan Kardec proclamă:

«-În afara carității nu există salvare.»

Evidențiind necesitatea progresului prin cunoaștere și virtute, Hristos recomandă:

«-Nu ascundeți lumina sub obroc.»

Apoi, Allan Kardec adaugă:

«- Pentru a fi profitabilă, credința trebuie să fie activă; nu ar trebui să fie împiedicată.»

Îndemnând cu imperativul efortului propriu, Domnul sentențiază:

«-Căutați și veți găsi.»

Allan Kardec dispune:

«-Ajută-te și cerul te va ajuta.»

Subliniind impozarea Educației, Excelentul Orientator spune:

«-Fiți perfecți, așa cum Tatăl vostru celest este perfect.»

Allan Kardec adaugă:

«-Se recunoaște adevăratul spiritist prin transformarea sa morală și prin eforturile pe care le realizează pentru a domina înclinațiile sale rele.»

Elevând spiritul de serviciu, Eternul Prieten a notificat:

«- Tatăl Meu lucrează până astăzi și eu, de asemenea, lucrez.»

Iar Allan Kardec confirmă:

«-Dacă Dumnezeu ar fi eliberat omul de munca corporală, membrele sale ar fi atrofiate; dacă l-ar fi eliberat de munca inteligentă, spiritul său ar fi rămas în copilărie, în stare de instinct animalic.»

Slăvind responsabilitatea, Domnul a ponderat:

«-Mult se va cere celor care au primit mult.»

Iar Allan Kardec conclude:

«-Spiritiștilor mult li se va cere, pentru că mult au primit.»

Exaltând filozofia evoluției prin intermediul numeroaselor existențe, care ne perfecționează ființa prin reîncarnarea necesară, Instructorul Sublim clarifică:

«-Nimeni nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou.»

Apoi, Allan Kardec exclamă:

«- A te naște, a trăi, a muri, a renaște și a progresa mereu, aceasta este legea.»

Consacrat elevatei misiuni a adevăratei științe, Maestrul Maeștrilor avertizează: «- Cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi.»

Allan Kardec anunță:

« -Credința inalterabilă este aceea care poate înfrunta rațiunea față în față.»

Atât de extraordinar identificat cu Maestrul Divin apare Apostolul Codificării, pe care auguștii mesageri, care i-au supervizat operă, au fost pozitivi în această sinteză pe care o culegem din răspunsul întrebării 627 din Cartea Spiritelor:

«Noi suntem însărcinați să pregătim Împărăția Binelui anunțată de Isus.»

Iată de ce, înaintea primului centenar a primelor pagini primordiale ale Codificării, salutăm în Spiritism: -Flacăra Credinței Vii strălucește peste combustibilul Filozofiei și Științei;

-Creștinismul Restaurat sau Religia iubirii și Înțelepciunii, care a pornit de la Extraordinarul Spirit al Domnului nostru Isus Hristos a găsit în Allan Kardec fidelul său reflector pentru eliberarea și ascensiunea întregii Umanități.

Psicografie primită de mediumul Francisco C. Xavier,
dictată de Spiritul Emmanuel transcrisă de Reformator în Aprilie din 1957
Tradus de Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne