Allan Kardec

Revista Spiritistă

 

În colecția Revistei Spiritiste – Periodic de Studii Psihologice, de Allan Kardec, publicată inițial în limba franceză și corespunzătoare perioadei 1858 – 1869, când a fost sub responsabilitatea directă a Codificatorului Doctrinei Spiritiste, se găsește o bogată culegere de învățături și informații spiritiste.

Revista Spiritistă – Periodic de Studii Psihologice este o operă monumentală și magnifică din toate punctele de vedere, din punct de vedere istoric, literar, științific, filozofic, religios etc. La fel ca ilustrul său Autor, paginile Revistei au un enorm bagaj cultural de cea mai mare valoare, constituind o sinteză de mare conținut biografic, etic-moral, geografic, astronomic, politic, artistic și doctrinar.

În epoca inițiatică a Spiritismului, Allan Kardec primea din toate părțile informații despre extraordinarele evenimente spiritiste, prin corespondență consultau punctele doctrinare, iar prin vizitele persoanelor de diferite nivele sociale și din distincte țări, se căuta o mai mare comprehensiune.

A fost când Codificatorul a realizat urgenta necesitate de a crea o publicație care să reușească periodic să țină la curent discipolii fenomenelor spiritiste și pentru a-i instrui în mod ordonat despre cele mai variate chestiuni doctrinare. Era un fel de tribună unde putea sonda reacția oamenilor și impresia Spiritelor cu privire la anumite tematici, chiar ipotetice sau rău înțelese, în timp ce aștepta confirmările prin criteriul concordanței și al universalității oferite de învățăturile Spiritelor.

În cele din urmă, la 1 ianuarie 1858, a fost publicat primul număr al Revistei Spiritiste care, în primii doisprezece ani, a fost complementul și dezvoltarea lucrării doctrinare codificată de Allan Kardec, fiind, de asemenea, principalul său sprijin. El a urmat întotdeauna o linie moderată și etică. El nu s-a aventurat niciodată în polemici sterile: a argumentat, dar nu a contestat și a respectat întotdeauna regulile celei mai stricte comodități și celei mai perfecte civilități.

Necesitatea unei profunde comprehensiuni s-a manifestat încă din principiul Doctrinei Spiritiste, fapt care nu puțin după publicarea Cărții Spiritelor s-a materializat în publicații periodice în Revista Spiritistă și care a adus de-a lungul anilor multe beneficii celor interesații în a cunoaște Spiritismul. Colecția de Reviste este un excelent mijloc pentru a aprofunda cunoștințele revelate în cele cinci cărții ale Codificării.

Tăban E. Bianca
Societatea Spiritistă Română

 

Published by revistasocietățiispiritisteromâne