Allan Kardec

Voiajul Spiritist din 1862

 

Voiajul nostru avut un dublu obiectiv: să oferim instrucțiuni acolo unde ar fi necesare și, în același timp, să ne instruim pe noi înșine. Am fost dornici să vedem lucrurile cu ochii noștri, să judecăm starea reală a doctrinei și maniera în care este înțeleasă; să studiem cauzele locale favorabile sau nefavorabile a progresului său, să sondăm opiniile, să apreciem efectele opoziției și criticii și să cunoaștem raționamentul format asupra anumitor opere.

Mai ales, am fost dornici să mergem pentru a strânge mâna fraților noștri Spiritiști și să exprimăm personalmente sincera și vioaia noastră simpatie, returnând astfel afecțiunea pe care ei ne-au oferit-o permanent prin intermediul scrisorilor; să oferim în numele Societății Pariziene și al nostru, în particular, un testimoniu special de gratitudine și admirație acestor pionieri ai muncii care, prin inițiativa lor, zelul lor dezinteresat și devotamentul lor, sunt primii și cei mai fermi susținători; pionieri care mărșăluiesc întotdeauna înainte fără a se inchieta pentru pietrele care li se aruncă și care pun interesul cauzei spiritiste înaintea interesului lor personal. Meritul lor este mult mai mare pentru că lucrează un sol mai ingrat, trăind într-un mediu mai refractar și neașteptând de la această lume nici avere, nici glorie și nici onoare; dar și bucuria lor este mai mare când printre mărăcini văd înflorite câteva flori. Va venii ziua când vom fi fericiți să vedem elevat un panteon devoțiunii Spiritiste, în timp ce așteptăm ca materialele să fie reunite, dorim să le lăsăm lor meritul modestiei: Ei, se fac cunoscuți și apreciați prin propriile lor opere.

Din diferite puncte de vedere, voiajul nostru a fost foarte satisfăcător și, mai presus de toate, foarte instructiv pentru observațiile pe care le-am cules. Dacă ar mai putea rămâne vreo îndoială asupra irezistibilității marșului doctrinei, impotenței atacurilor, influenței moralizatoare și asupra viitorului, ceea ce am văzut ar fi suficient pentru a le disipa. Cu siguranță, că încă sunt multe de făcut și în multe locuri, ea cultivând numai odrasle răzlețe, iar aceste odrasle sunt viguroase și oferă deja roadele sale. Fără îndoială, rapiditatea cu care sunt propagate ideile spiritiste o face prodigioasă și fără precedent în analele filozofiilor, dar suntem doar la începutul itinerarului și mai rămâne încă de făcut cea mai mare parte din drum. Atingerea obiectivului este cu certitudine o încurajare pentru toți spiritiștii să persevereze pe drumul care le este trasat.

Allan Kardec

Voiajul Spiritist din 1862
Tradus Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne