Universul copiilor

Prima mea rugăciune “Rugăciunea Domnului Isus ”

Prima mea rugăciune “Rugăciunea Domnului Isus ”

Dragul meu tată, părinți mei m-au învățat că este bine să mă rog la Tine cu această sublimă rugăciune “Tatăl nostru”. Tot ei, mi-au spus că nu e îndeajuns să îi țin minte doar cuvintele, ci că e mai bine să ți-o dedic din suflet!

Tatăl nostru, care ești în ceruri
Sfințească-se numele Tău
Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta
Precum în cer așa și pe Pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Și ne iartă nouă greșelile noastre
Precum iertăm și noi greșiților noștri
Și nu ne lăsa să cădem în ispită
Ci ne izbăvește de cel rău.
Amin

Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne