Cultură

Junimea

  Societatea Junimea polarizează cele mai ample manifestări culturale românești din cea de-a doua jumătate a secolului al XlX-lea, programul său continuând inițiativele Daciei literare. Junimea se constituie ca reflex al nevoii de modernizare a limbii și literaturii române, dar mai ales ca necesitate a emancipării publicului cititor, aflat într-un veritabil impas al valorilor. Inițiativa fondării unei astfel de mișcări culturale revine unor tineri intelectuali, care iau contact cu marile valori europene pe durata studiilor în Franța și Germania: Petre P. Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Iacob Negruzzi și Titu Maiorescu. Ei înființează Junimea în anul 1863, la Iași, sub…

Cultură

Iluminismul românesc

Școala Ardeleană Școala Ardeleană – expresie a iluminismului românesc. Cel dintâi nucleu iluminist din cultura română l-a constituit Școala Ardeleană, mișcarea intelectualității din Transilvania de la sfârșitul secolului al optsprezecelea și începutul secolului al nouăsprezecelea, apărută ca urmare a excluderii românilor din viața social-politică conform actului cunoscut sub numele de «Unio trium nationum»  în 1437. Programul politic al mișcării este sintetizat în memoriul din 1791, «Supplex libellus valachorum Transsilvaniae» trimis împăratului Leopold 2, prin care se cerea recunoașterea românilor din Transilvania ca națiune egală în drepturi cu celelalte ce intrau în componența Imperiului Habsburgic. Preluând esența iluminismului european, reprezentanții Școlii…

Cultură

Ciprian Porumbescu

Primul mare muzician român Ciprian Porumbescu, cântecul sufletului românesc, o erupție de vulcan a geniului de-a pururi creator de valori neprețuite, acest „crai nou“ dăruit de Dumnezeu pe cerul culturii și al spiritualității românești. Ciprian Porumbescu a avut un destin tragic, frânt prea devreme, care nu i-a dat posibilitatea să-și dea măsura întreagă a talentului său. Dacă în conștiința românească George Enescu a rămas până azi geniul muzical național unic, nepereche, asemenea lui Mihai Eminescu în poezie, la activul lui Ciprian Porumbescu trebuie trecută o creativitate care, odată cu înaintarea în vârstă și în experiență, l-ar fi condus la lucrări…

Cultură

Mihai Eminescu

Cine este Mihai Eminescu?     «Eminescu este şi va rămâne cea mai înaltă inspirare a inteligenţei române» (Titu Maiorescu), cel mai reprezentativ spirit românesc, hrănit din himera absolutului.   NAŞTEREA ŞI COPILĂRIA: Se naşte pe 15 ianuarie 1850, la Botoşani. Copilăria şi-o petrece la Ipoteşti, unde învaţă să înţeleagă glasul unic al naturii veşnice, cu pădurea, apele, astrele şi bolta înaltă, în care curg armonios doinele, basmele, legendele şi înţelepciunea neamului românesc: «Fiind băiet păduri cutreieram/ Şi mă culcam ades lângă izvor,/Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam/ S-aud cum apa sună-ncetişor…» LUMEA CĂRŢILOR: Înţelegând tainele naturii, porneşte…

Cultură

Nicolae Grigorescu

«Nicolae Grigorescu este român cu tot sufletul și în toată opera sa… Prietenia cu artiștii francezi nu a reușit să-l smulgă meditației românești, amintirii doinelor, imaginii întinsei câmpii dunărene, argintate de pulbere, acestei dulci țări de coline, cu vii și căsuțe acoperite cu șindrilă. …El rămâne poet, iar arta sa este un cântec de pasăre. El este român prin sentiment, prin lirismul fin, prin simpatia pe care o pune în pictură, în alegerea motivelor de-o melancolică întindere sau de-o intimitate visătoare, prin ceea ce are tandru și spiritual în maniera sa.» Henri Focillon Nicolae Grigorescu s-a născut pe 15 mai…