Evanghelia după Spiritism

Socrate și Platon precursori a idei creștine și a spiritismului

Din faptul că Isus trebuie să fi cunoscut secta Esenienilor, ar fi greșit să tragem concluzia că și-a extras din acea sectă doctrina sa și că, dacă ar fi trăit într-un alt mediu, ar fi profesat alte principii. Marile idei niciodată nu apar subitamente; cele care au la bază adevărul, au întotdeauna precursori care pregătesc în mod parțial calea; apoi, când vine timpul, Dumnezeu trimite un om cu misiunea de a rezuma, coordona și completa elementele împrăștiate și de a forma cu ele un corp de doctrină; în acest fel, cum ideea nu apare brusc, găsește, când apare, spirite întrutotul…

Evanghelia după Spiritism

III. Notificări istorice

Pentru a înțelege bine anumite pasaje din Evanghelie, este necesar să cunoaștem valoarea mai multor cuvinte care sunt în mod frecvent folosite și care caracterizează starea morală și a societății evreiești în acea epocă. Aceste cuvinte, cum nu mai au același înțeles pentru noi, au fost adesea rău interpretate și, prin urmare, au lăsat un fel de incertitudine. Înțelegerea semnificației lor explică totodată adevăratul sens al anumitor maxime care par ciudate la prima vedere.SAMARITANI. După schisma celor zece triburi, Samaria a devenit capitala regatului disident a Israelului. Distrusă și reconstruită de mai multe ori, a fost, sub Romani, capitala Samariei,…

Evanghelia după Spiritism

II. Autoritatea doctrinei spiritiste

Controlul universal al învățăturii Spiritelor Dacă Doctrina Spiritistă ar fi o concepție pur umană, nu ar avea ca garant decât luminile celui care a conceput-o; dar nimeni aici pe pământ nu poate avea pretenția fondată că posedă doar el singur adevărul absolut. Dacă Spiritele care au revelat-o s-ar fi manifestat față de un singur om, nimic nu i-ar garanta originea, căci ar trebui crezut pe cuvânt cel care ar spune că a primit învățătura lor. Admițând o perfectă sinceritate din partea sa, cel mult, ar putea convinge persoanele din anturajul său; ar putea avea sectanți, dar n-ar reuși niciodată să…

Evanghelia după Spiritism

Introducere

I. Obiectivul acestei opere Materialele cuprinse în Evanghelii se pot divide în cinci părți: Actele ordinare ale vieții lui Hristos, minunile, predicțiile, cuvintele care au servit pentru stabilirea dogmelor Bisericii și a învățăturii morale. Dacă primele patru părți au fost obiect de controverse, ultima a rămas inatacabilă. În fața acestui cod divin, incredulitatea însăși se înclină; este terenul unde toate cultele se pot întâlni, steagul sub care toate se pot adăposti, oricare ar fi credințele lor, pentru că nu a fost niciodată subiect de dispute religioase, întotdeauna și pretutindeni, au suscitat întrebări referitoare la dogmă; altminteri, dacă le-ar fi discutat,…

Evanghelia după Spiritism

Evanghelia după Spiritism

Prefață Spiritele Domnului, care sunt virtuțile Cerului, se pun în mișcare de îndată ce au primit ordin, se răspândesc pe toată suprafața pământului ca o armată imensă; asemenea stelelor care cad din cer, vin să ilumineze calea și să deschidă ochii orbilor. Adevărat vă spun că au venit timpurile în care toate lucrurile trebuie să fie restabilite în adevăratul lor sens pentru a disipa tenebrele, a confunda orgolioșii și a-i glorifica pe cei drepți. Marile voci ale cerului răsună ca sunetul trompetei, iar corurile îngerilor se adună. Oameni, vă invităm la concertul divin; mâinile voastre să cânte la liră; vocile voastre…