Evanghelia după Spiritism

Introducere

I. Obiectivul acestei opere Materialele cuprinse în Evanghelii se pot divide în cinci părți: Actele ordinare ale vieții lui Hristos, minunile, predicțiile, cuvintele care au servit pentru stabilirea dogmelor Bisericii și a învățăturii morale. Dacă primele patru părți au fost obiect de controverse, ultima a rămas inatacabilă. În fața acestui cod divin, incredulitatea însăși se înclină; este terenul unde toate cultele se pot întâlni, steagul sub care toate se pot adăposti, oricare ar fi credințele lor, pentru că nu a fost niciodată subiect de dispute religioase, întotdeauna și pretutindeni, au suscitat întrebări referitoare la dogmă; altminteri, dacă le-ar fi discutat,…

Evanghelia după Spiritism

Evanghelia după Spiritism

Prefață Spiritele Domnului, care sunt virtuțile Cerului, se pun în mișcare de îndată ce au primit ordin, se răspândesc pe toată suprafața pământului ca o armată imensă; asemenea stelelor care cad din cer, vin să ilumineze calea și să deschidă ochii orbilor. Adevărat vă spun că au venit timpurile în care toate lucrurile trebuie să fie restabilite în adevăratul lor sens pentru a disipa tenebrele, a confunda orgolioșii și a-i glorifica pe cei drepți. Marile voci ale cerului răsună ca sunetul trompetei, iar corurile îngerilor se adună. Oameni, vă invităm la concertul divin; mâinile voastre să cânte la liră; vocile voastre…