Tematică

Isus din Nazaret și Hristos Planetar

Întrebare: După cum deducem din cuvintele tale, Isus este o entitate și Hristos e alta? O astfel de concepție nu creează oare mai multă confuzie între catolici, protestanți și spiritiști, deoarece ei sunt convinși că Isus și Hristos sunt aceeași persoană?

Ramatis: În simplele noastre activități spirituale, noi transmitem mesaje bazate pe  instrucțiunile primite de la înalții mentori ai planetei. Prin urmare, este timpul să afirmăm că Hristos Planetar este o entitate arhanghelicească, în timp ce Iisus din Nazaret, spirit sublim și angelic, a fost mediumul său cel mai perfect pe pământ.

Catolicismul s-a definit prin ideea unui Creator, cu figura unui bătrân cu barbă albă, responsabil de crearea lumii în șase zile, care dădea ordine din ceruri, din spatele norilor, dar sensibil la ofrandele precum lumânări, flori, tămâie, moaște și ajutorul necesar pentru a menține serviciul divin în lumea pământească. În prezent, doctrina spiritistă învață că «Dumnezeu este Inteligența Supremă, cauza primară a tuturor lucrurilor», descentralizând Divinitatea antropomorfismului.

Nu există nicio îndoială, că diferența dintre concepția spiritistă și zeii mitologici care prezidau fenomenele Naturii sau se implicau în viața devotaților lor este destul de mare; dar există încă diversitate în formula susținută de spiritiști, în comparație cu alte explicații oferite de ocultismul oriental. Într-adevăr, acea idee de pluralitate divină s-a atenuat odată cu evoluția omului în sfera Filosofiei și în domeniul Științei; dar, dacă acest lucru i-a permis să asimileze mai bine Realitatea Creatorului i-a augmentat și responsabilitatea spirituală. Când religiosul tradițional încearcă să abandoneze vechiul său mit sau dorește să-și modifice ideea formală despre Divinitate, pe care a conservat-o atât de mult timp infantilizată sub protecția preoției organizate, atunci suferă foarte mult; în același fel, adepții doctrinei spiritiste suferă înaintea concepției că Isus este o entitate în afară de Hristos, Logos sau Spirit planetar al pământului.

Cel mai important lucru nu rezide în convingerile despre credința fiecăruia pe drumul parcurs în evoluția lor mentală sau spirituală, ci, în comportamentul lor uman când ajung la un discernământ exact și real în ceea ce privește responsabilitățile și modul de-a se comporta în fața lui Dumnezeu, a cărui Lege Divină îi binecuvântează pe cei care practică Binele și îi judecă pe cei care exercită Răul. Oamenii se apropie de realitate pe măsură ce se eliberează de credințe, căci acestea, fie ele politice, naționale sau religioase îi separă și îi fac intoleranți.

Majoritatea spiritiștilor, chiar dacă posedă noțiuni avansate despre realitatea spirituală, încă sunt afectați atunci când li se spune că Hristos este un Arhanghel Planetar și Iisus este Îngerul care guvernează pământul. Îngerul este încă o entitate care poate acționa în lumea materiei, ale cărei posibilități Biblia însăși o simbolizează prin cele șapte grade ale scalei lui Iacob; dar Arhanghelul nu poate părăsi lumea sa divină pentru a intra în contact direct cu materia, deoarece a abandonat definitiv vehiculele intermediare care l-ar abilita pentru o asemenea posibilitate. Iisus însuși, Spiritul care încă mai putea acționa în forme fizice, a trebuit să reconstruiască matrițele perispirituale folosite în alte lumi materiale, acum dispărute, pentru a se încarna pe pământ.

Întrebare: Pe baza acestei distincții, din moment ce Isus este intermediarul lui Hristos Planetar al pământului, am dori să ne oferiți mai multe lămuriri în acest sens?

Ramatis: Isus, așa cum am spus, nu este Hristos, ci conștiința îngerească capabilă să recepționeze și să împlinească voința și gândurile lui Hristos, în fiecare dintre planurile descendente din împărăția îngerească pe pământ. În misiunea sa sublimă, Isus a fost fereastra deschisă către lumea materială, primind de la Hristos sugestiile și inspirațiile elevate pentru a se ocupa de mântuirea sufletelor, care se educau pe suprafața pământească. Între timp, Isus urcă și el neîntrerupt în baza expansiunii nelimitate a Conștiinței sale și a eliberării definitive de formele lumilor materiale și tranzitorii. Prin urmare, este foarte probabil ca în următorul Manvantara sau Marele Plan să avanseze pe scara arhanghelicească, iar atunci va participa directamente la crearea lumilor sub inspirația Arhanghelului, a Logosului sau a lui Hristos, în sistemul vostru solar.

Arhanghelul, Logosul sau Hristos planetar al pământului, a cărui Lumină este Esența Vitală în perfectă armonie cu voința și planul lui Dumnezeu, alimentează sufletul umanității pământești. Oamenii trăiesc integrați în esența sa sublimă, de aceea, simt în adâncul ființei lor o direcție care îi orientează în mod constant pentru a avea o mai mare cunoaștere spirituală în lumea educațională a materiei. Persoanele sensibile, intuitive și inspirate, de multe ori identifică acea voce ocultă care le vorbește în mod silențios despre frumusețile care îi așteaptă odată ce părăsesc corpul carnal.

Astfel, Logosul, Verbul sau Hristos al planetei pământ, la un moment dat, a început să-l influențeze directamente pe intermediarul său Iisus, un înger încarnat în figură umană, care transmitea omenirii Lumina răscumpărătoare a Evangheliei.

Prin urmare, Hristos planetar nu putea fi redus până în punctul de-a vibra la nivelul mentalității umane sau de-a locui în precaritatea unui corp carnal. Cine poate pune lumina soarelui într-o sticlă?

Întrebare: Teozofii spun că Arhanghelii sunt entități care provin dintr-o linie separată și că nu au trăit niciodată etapa materială, a căror evoluție urmează directoare diferite de cea a oamenilor. Este corect?

Ramatis: Nu au existat niciodată două măsuri diferite în planul Creației și al manifestării Spiritului în pelerinajul pentru a dobândi conștiința lor individuală. Scânteia spirituală apare simplă și ignorantă în toate latitudinile Cosmosului, își dobândește limita de conștiință, situându-se în formele efemere ale lumilor planetare, pentru ca după să evolueze prin intermediul transformismului speciei. Schema evolutivă este doar una; senzație prin animal, emoție prin om, înțelepciune prin înger și putere și glorie prin arhanghel. Sunt condiții inerente  pentru toate spiritele, pentru că Dumnezeu nu modifică procesul Creației Sale în afara timpului și spațiului. Nu există două specii de procese evolutive, în care una progresează exclusiv în lumea interioară, iar cealaltă se inițiază în lumea exterioară. Materia, după cum demonstrează știința modernă, este energie condensată; în consecință, nu are niciun merit să evolueze doar ca energie liberă sau nici un merit în a se supune disciplinei letargice ca energie condensată. Evoluția este rezultatul unei operații spontane, un impuls ascendent care există în sânul scânteii prin forța originii sale divine. Pe măsură ce se consolidează nucleul conștiinței, chiar și în lumea Spiritului, tendința de expansiune a acelei conștiințe primare este de-a cuprinde toate lucrurile și formele, motiv pentru care nu staționează, în niciun moment dat, la limitele formelor fizice, întrucât este stimulat de impulsul creator al lui Dumnezeu.

Astfel, cel mai nesemnificativ atom de conștiință spirituală creat în sânul Cosmosului, nu ar putea niciodată anula imboldul divin care îl împinge spre angelitate și, în consecință, la condiția arhanghelicească. Aceasta ne dovedește justiția, bunătatea și înțelepciunea lui Dumnezeu, fără privilegii sau diferențieri pe scara evoluției spirituale, în căutarea fericirii eterne. Fiecare Arhanghel a fost om; orice om va fi un Arhanghel, aceasta este Legea.

Fiind că nu există grații nemeritate sau privilegii divine, evident că arhanghelii au trecut și ei prin scala siderală a procesului corespunzător tuturor sufletelor sau spiritelor stimulate spre perfecționarea lor.

Oamenii tind să se piardă în labirinturile întunecate ale rațiunii, căutând Adevărul și Gloria prin procesele complexe și înrobitoare ale Rațiunii în fața formelor tranzitorii, în timp ce lângă ei se află paharul cu apă proaspătă al Evangheliei, capabil să potolească setea omului. Au înțeles greșit, ceea ce Isus a codificat într-un limbaj simplu și cu o adecvată execuție, Gândul și Gloria lui Hristos planetar.

Întrebare: Există vreo referință biblică care să ne indice că Hristos este un spirit planetar și nu însuși Isus din Nazaret?

Ramatis: După cum am spus, fiecare lume are un Logos sau un Hristos planetar, fie că este Pământ, Marte, Jupiter, Saturn sau Venus. Conform gradului spiritual a locuitorilor sau a omenirilor, vor avea mai multă sau mai puțină absorbție din aura propriului lor Hristos, care uneori este semnalat destul de corect de astrologi în studiul hărților lor zodiacale colective. Cu cât umanitatea unui glob este mai evoluată, cu atât este mai accesibilă recepției și vibrației spirituale a Arhanghelului său planetar, deoarece ei simt în interior influența lui binefăcătoare și tind spre realizări superioare.

Între timp, când sosește vremea tradițională a Sfârșitului timpurilor sau selecția spirituală pe planete, promovată pentru un mai bun model evolutiv, începe separarea simbolică a oilor și a lupilor, a buruienilor și a grâului. Apoi, spiritele reprobate sunt considerate la stânga lui Hristos planetar, adică la stânga Iubirii. Rapid sunt exilați către alte lumi inferioare, a căror viață inospitalieră este afină conținuturilor lor spirituale violente, agresive și despotice, fiind proprii spiritelor de un rang inferior. Această emigrare constantă dintr-o lume în alta a generat legenda biblică a căderii îngerilor sau a spiritelor talentate, viclene și orgolioase care inversează activitățile Binelui cu abuzul de putere și privilegii, în existențele lor planetare.

Ioan Evanghelistul, în Apocalipsă, sugerează sibilin că Iisus este o entitate și Hristos alta, când spune: Și am auzit un glas mare în ceruri care zicea: «Acum a venit mântuirea și virtutea și împărăția Dumnezeului nostru și puterea lui Hristos, pentru că acuzatorul fraților noștri a fost izgonit, el îl acuza zi și noapte înaintea Dumnezeului nostru», XII -10. Ioan se referă, indirect, la Hristos Planetar al lumii voastre din care Satana este izgonit, după profetica selecție spirituală, adică, simbolizând comunitatea spiritelor răzvrătite contra Iubirii lui Hristos.

Când sosește timpul Sfârșitului timpurilor sau curățirea astrală a unui glob, atunci începe emigrarea spiritelor întunecate și rebele care infestează aura și reduc frecvența vibratorie a luminii hristice care provine din interior. Odată îndepărtați, este evident că planeta este mai puțin densă în contextura sa astrală, ieșind la iveală o mai mare cantitate de lumină a lui Hristos planetar în mediul înconjurător ales. Această operație dirijată de tehnica siderală, Ioan o enunță în Apocalipsă când spune:« Puterea lui Isus a fost restaurată după izgonirea Satanei». Folosind un exemplu rudimentar, am spus că simpla viziune a curățirii prafului acumulat pe ecranul unui abator, permite acestuia să proiectez o lumină mai bună în jurul său. Din acest motiv, A Doua Venire a lui Hristos trebuie să se realizeze pe calea interioară a spiritului omului și nu cum o descrie mitologia religioasă, deoarece cu cât persoana este mai sensibilizată, cu atât mai bine poate asimila lumina spirituală a lui Hristos.

În consecință, divinul Logos sau Hristos planetar a acționat și a făcut-o întotdeauna prin intermediul lui Moise, Krisnha, Isaia, Zarathustra, Zoroastru, Buddha, Muhammad, Confucius, Fo-Hi, Amphion, Numu și multe alte instrumente umane. Dar Iisus a fost cel mai bun și fidel interpret al lui Hristos planetar pe Pământ, pentru că la împlinirea vârstei fizice de 30 de ani, când porumbelul simbolic al Spiritului Sfânt a coborât pe capul său în timpul botezului efectuat de Ioan Botezătorul, Isus a început să trăiască minut cu minut, fazele mesianice ale planului spiritual, trasate de elevatul său mentor, Hristos sau Arhanghelul lumilor.

Întrebare: Ne puteți indica câteva pasaje biblice, a căror claritate nu permite îndoieli și unde Hristos și Maestrul Iisus se disting perfect?

Ramatis: Foarte semnificativ este dialogul dintre Iisus, Simon Petru și ceilalți apostoli, când îi întreabă: «Și voi, ce ziceți, cine sunt Eu? Și Petru a răspuns: Tu ești Hristos, fiul lui Dumnezeu cel viu.» În cele din urmă, după câteva reflecții, Isus le-a ordonat discipolilor săi să nu spună nimănui că el este Iisus Hristos (Luca, IX-20 și 21; Matei, XVI-15, 16 și 20).

În această relatare, Isus a recunoscut că a reprezentat o altă ființă, cea a lui Hristos, pe lângă el însuși și că el îl inspirase de mult, iar Petru intuitiv îl percepuse. Vorbindu-le mai târziu oamenilor și apostolilor, Maestrul Iisus a lămurit perfectamente conducerea excepțională și faptul că este mediatorul lui Hristos, apoi, fără nici o îndoială s-a exprimat în felul următor: «Dar voi nu vreți să fiți numiți Rabbi (Învățător); pentru că unul este Maestrul vostru și voi toți sunteți frați. Și nici nu vă numiți Maeștri, pentru că doar unul este Maestrul vostru, Hristos.» (Matei, XXIII- 8 și 10). Este evident că Isus a vorbit la persoana întâi și s-a referit la Hristos la persoana a doua, întrucât avea obiectivul de a-l scoate în evidență față de propria sa identitate, deoarece în baza umilinței sale recunoscute, nu s-ar fi numit niciodată Maestru. Mai mult, nenumărate pasaje din Noul Testament se referă la Isus și îl numesc Hristos (Matei, XXVII-17 și 22), și care mai târziu, a ajuns să admită că el era Unsul sau Trimisul lui Hristos.

Și, dacă Isus nu a lămurit mai bine problema, a fost pentru că apostolii Săi nu au putut înțelege realitatea că el era o entitate și Hristos alta; iar lipsa de cultură, proprie vremii, nu permitea rațiuni profunde, precum această mică idee despre un arhanghel planetar.

Carte: Sublimul Peregrin, Ramatis
Tradus de Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne