Tematică

Maria Magdalena

  Întrebare: Care a fost natura afecțiunii dintre Maria Magdalena și Isus? Ramatis: Maria Magdalena, originară din Galileea, era tânără și foarte frumoasă, precum și o faimoasă curtezană care aprindea focul pasiunilor în mulți bărbați de înaltă categorie administrativă și socială din Ierusalim. Mișcată de un sentiment de curiozitate și în același timp de anxietate spirituală, a încercat să-l cunoască pe rabinul pământului a cărui faimă de mântuitor de suflete, ajungea în orașele populate. La început, i-a adresat Maestrului priviri insistente, ironice și aproape sfidătoare. Cunoscând profund sofismele și capriciile bărbaților care erau capabili să dea târcoale în jurul celor…

Tematică

De ce a trebuit Isus să se nască în Iudeea?

Întrebare: Iisus s-a născut iremediabil în Iudeea pentru a avea succes în misiunea sa răscumpărătoare? În acea epocă, nu exista alt popor care să fie din punct de vedere spiritual și psihologic mai potrivit pentru acest obiectiv? Ramatís: Dacă administrația siderală ar fi recunoscut în orice alt popor, calitățile și chiar defectele peculiare ale evreului, este evident că Isus nu ar fi trebuit să încarneze în Israel. Dar Iudeea și evreii, deși erau considerați la acea vreme «o colecție de sclavi demni de dispreț»[1], pentru obiceiurile lor, credința religioasă și capacitatea de a se adapta la necesitățile vieții, ofereau condițiile…

Tematică

Considerații privind Isus și familia umană

Întrebare: Unii scriitori afirmă că Isus, în ciuda faptului că avea o conduită morală admirabilă, nu a putut să se sustragă de la iubirea trupească? Ce părere aveți? Ramatis: Dacă Isus s-ar fi căsătorit și ar fi format o familie, întreaga umanitate ar fi primit o lecție de neuitat, ca șef de familie. Și, chiar dacă ar fi întreținut o iubire mai puțin platonică, acesta nu ar fi un motiv suficient pentru a nu-și ofranda viața sa altora. Nu ar fi fost o dezonoare pentru Isus să se fi dedicat iubiri care unește bărbatul și femeia. Oare nu și-a dat…

Tematică

Isus și copilăria lui

  Întrebare: Din ce motiv în lucrările publicate despre Isus, nu se găsesc relatări despre viața lui între doisprezece și treizeci de ani? Ramatis: Istoricii profani, nici măcar cei mai imaginativi, nu au putut umple acea lagună existentă în viața lui Isus; chiar și școlile ocultiste și mai ales rozacruciană, uneori diverg cu privire la data morții și la perioada în care Maestrul a dezîncarnat pe cruce. S-au făcut nenumărate presupuneri pentru a le explica, chiar și ucenici în relatările lor evanghelice par să ignore acest aspect. Astfel, condeiul scriitorilor oarecum exaltați și mistici îl descriu pe Isus ca pe…

Tematică

Maria și misiunea ei pe Pământ

  Întrebare: Din ce motiv Maeștrii Siderali au ales spiritul Mariei, ca pe pământ să fie Mama lui Isus? Ramatis: Înaltul a ales-o pe Maria pentru această misiune pentru că era vorba de un spirit absolut umil, tandru și resemnat, care nu avea să intervină în misiunea lui Isus. Ea era mama ideală pentru el, iubitoare și răbdătoare, fără exigențele despotice ale capriciilor personale, lăsându-l în cele din urmă să-şi manifeste gândurile în toată spontaneitatea lor originală. Mai mult, în Spațiu, înainte ca Maria să vină pe Pământ, s-a convenit că inspirațiile și orientările în copilăria lui Isus vor fi…

Tematică

Natura corpului lui Isus

Întrebare: În ceea ce privește corpul Maestrului Isus există două teorii, adică cea carnală și cea fluidică, ne puteți elucida această chestiune? Ramatis: Chiar dacă respectăm sentimentul elevat al unor spirite, care susțin teoria lui Roustaing și consideră că trupul lui Iisus era fluidic, în realitate, nașterea Maestrului a respectat legile comune ale geneticii umane. Organismul lui era în întregime fizic. Este foarte evident că a fost un organism scutit de distorsiuni patogene sau ereditare, deoarece descindea dintr-o linie biologică foarte pură a generațiilor trecute. A avut o expresie anatomofiziologică magnifică, iar sistemul său nervos era ca o rețea hipersensibilă…

Tematică

Isus din Nazaret și Hristos Planetar

Întrebare: După cum deducem din cuvintele tale, Isus este o entitate și Hristos e alta? O astfel de concepție nu creează oare mai multă confuzie între catolici, protestanți și spiritiști, deoarece ei sunt convinși că Isus și Hristos sunt aceeași persoană? Ramatis: În simplele noastre activități spirituale, noi transmitem mesaje bazate pe  instrucțiunile primite de la înalții mentori ai planetei. Prin urmare, este timpul să afirmăm că Hristos Planetar este o entitate arhanghelicească, în timp ce Iisus din Nazaret, spirit sublim și angelic, a fost mediumul său cel mai perfect pe pământ. Catolicismul s-a definit prin ideea unui Creator, cu figura unui…

Tematică

Descinderea angelică și căderea angelică

  Întrebare: Care este diferența între descinderea angelică și căderea angelică? Interesul nostru în a vă face această întrebare este în a înțelege mai clar aspectul descinderii vibratorii a Maestrului Isus. Ramatis: Descinderea angelică este atunci când Spiritul lui Dumnezeu descinde din punct de vedere vibratoriu până la extremul convențional al Materiei, eveniment care este cunoscut de hinduși ca Ziua lui Brahma, evidențiind fenomenul creații în sânul Creatorului. Este o operație care înglobă întregul Cosmos, dar de neînțeles pentru omul finit și sclav formelor tranzitorii. Căderea angelică, se referă în mod specific la precipitarea sau exilul spiritelor rebele, care odată reprobați în selecția spirituală tradițională…

Tematică

Marea Planificare și Calendarul Sideral

  Întrebare: Ne puteți explica în detaliu ce este o Mare Planificare pentru perfecționarea lumilor și a științelor umane? R: Știința voastră asigură că Universul este în continuă expansiune; asemănându-se cu o explozie gigantică care se extinde în toate direcțiile. Într-adevăr, este o imagine destul de aproximativă realității, între timp, întrucât timpul din lumea voastră este relativ calendarului uman, nu puteți evalua această explozie în eternitatea Minții Divine. Pentru Dumnezeu, acel eveniment dintre începutul și sfârșitul exploziei este atât de instantaneu, la fel ca pe Pământ explozivul care izbucnește într-o secundă. De la inițiații antici vedantici și instructorii dinastiei Rama, acel timp…

Tematică

Pregătirea în planul spiritual a veniri lui Isus

A doua Parte Întrebare: Biblia, face vreo referință care să confirme sau să clarifice descinderea milenară a lui Isus Cristos, așa cum explicați? Ramatis: Când Moise și-a încheiat misiunea combativă, uneori chiar crudă, și a codificat idea de un singur Dumnezeu printre poporul evreu scos din Egipt, Isus atunci a stabilit planurile pentru descinderea sa mesianică pe pământ pentru a reajusta învățăturile predecesorilor săi. Profetul Isaia, atins de harul Domnului și simțind această descindere vibratorie a Maestrului Hristos, anunță următoarele:« un copil ni s-a născut, un fiu  ni s-a dat și domnia va fi pusă pe umerii Lui; îl vor…