Tematică

Mediumnitatea I

 

– “Fără îndoială, mediumnitatea este o problemă dintre cele mai sugestive a lumi de astăzi. Omul de pe Pământ se apropie de timpul spiritului sub lumina religiei cosmice, a iubirii și a înțelepciunii, iar cu siguranță necesită cooperare cu obiectivul de a favoriza înțelegerea sa.”

Asistentul Aulus, În domeniile mediumnității, Chico Xavier (André Luiz)

Revelația a venit prin intermediul mediumnității în toate perioadele istoriei și a fost întotdeauna progresivă, însoțind evoluția oamenilor. Întemeietorii religiilor erau mediumuri, fie că s-au inspirat direct din izvoarele înțelepciunii divine, elevându-se până la ei, fie că s-au limitat să transmită oamenilor învățăturile pe care le-au primit personal de la trimiși Domnului.

În secolul al XIX-lea, a apărut cea mai avansată revelație spiritistă ca toate cele anterioare, ceea ce reprezintă o dublare a programului ghizilor din lume.

Ea semnalează către sublimarea sufletelor prin cunoașterea adevărului etern și mântuire prin realizările Evangheliei lui Hristos.

Ceea ce o diferențiază de celelalte este că nu a fost dată doar la o singură persoană, ci multora, fiind accesibilă tuturor, fără ostentație, restricții sau mistere. De aceea este singura care are, într-adevăr, un caracter universalist.

Mediumurile sunt, deci, agenții materiali a acestei revelații, așa cum au fost de toate celelalte, iar munca lor continuă să se dezvolte de fiecare dată cu mai multă amplitudine pentru că Trimișii, în fiecare minut care trece, apropie oameni de finalul acestui ciclu și au mult mai multă nevoie de acești purtători de cuvânt umani pentru iluminarea unui număr cât mai mare, înainte de finalizarea procesului periodic, expurg, timp în care ei vor fi selecționați pentru ca omenirea să urce un grad pe scala evoluției sale și această Planetă să se reînnoiască.

Lumea materială este deja matură, problema deja se dezagregă și munca este din ce în ce mai urgentă, poziționând oameni să se confrunte cu o problemă imposibil de rezolvat, dacă nu o fac prin lumina cunoștințelor spiritiste.

Ce este premediumnismul?

Premediumnismul, este perioada care precedă apariția ecloziuni facultăților și vom trata acum această chestiune în forma în care ar trebui să fie confruntată de mediumul însuși, având în vedere ce se întâmplă cu el însuși și atitudinea pe care trebuie să o adopte de la început.

Candidatul ca medium, este întotdeauna un individ sensibil. Cercetătorii fenomenelor spirituale au adoptat termenul „sensibil” pentru desemnarea mediumurilor, tocmai pentru că sensibilitatea este întotdeauna un pre-anunț sau o caracteristică de bază a posesiuni de facultăți psihice.

Cei sensibili, în cele mai multe cazuri, sunt oamenii diferiți de ceilalți, chiar și în perioada pre-mediumnică, ei se confruntă și simt lucrurile în mod diferit și sunt victimele nenumăratelor tulburări, care nu pot fi întotdeauna clasificate sau înțelese de știința medicală.

Când în orice individ tulburările și tratamentele medicale comune nu au dat nici un rezultat – nu, ceea ce sugerează a fi un caz material – în acest caz interesatul trebuie să caute un centru spiritist adecvat și să solicite un consult spiritual. Examinarea se face în prezența sa sau la distanță, fiind investigată panorama psihică a consultantului de către Responsabilul spiritual al muncii spirituale (Spiritul superior responsabil de centrul spiritist), în contact cu protectorul personal al consultantului (îngerul păzitor), comunicând rezultatul, responsabilului de centru spiritist în planul terestru.

Dacă este vorba de un rău pur fizic și nu există nimic în câmpul spiritual, pacientul trebuie, desigur, să apeleze la medicina oficială, deoarece există multe perturbări, chiar mintale, care se bazează pe rele pur organice, cum ar fi sifilis, epuizare fizică, anemie, dependență etc., în plus de marele contingent adus prin hereditate sau atavism.

Ce este mediumnitatea?

Mediumnitatea este ansamblul facultăților omului, care îi permite comunicarea cu lumea spirituală. Predispoziția mediumnică este independentă de sex, vârstă̆, temperament; se găsește în toate categoriile de indivizi, de la copii la bătrâni.

Pe măsură ce evoluează și se moralizează, individul dobândește capacități psihice și crește, în consecință, percepția sa spirituală. Denominată ca: MEDIUMNITATE NATURALĂ.

Cu toate acestea, pentru mulți, deși întârziați în evoluția lor și incapabili moral, facultățile psihice le sunt acordate ca har. Nu le-au cucerit, ci le-au primit în avans și ca o posesie precară, care depinde de modul în care sunt folosite și de modul în care individul îndeplinește sarcina a cărei angajament a asumat, în planurile spirituale, după primirea ei. Denominată ca: MEDIUMNITATE DE PROBĂ.

Ce se întâmplă când mediumnitatea evoluează?

Sensibilitatea evoluează cu ființa în terenul moral, care se completează pe durata evoluției cu cucerirea înțelepciunii. Pe măsură ce dobândește virtuți în câmpul sentimentului, Spiritul înaintează, de asemenea, prin intermediul vieților succesive, îmbunătățindu-și cunoștințele despre viață, creație, forțe și legii care îl guvernează.

Totuși, cunoștințele actuale sunt încă restricționate pentru că suntem, în comparație cu universul, foarte joși pe scala evolutivă; Omul învață foarte lent, folosind rațiunea și simțurile fizice, dar întotdeauna se oprește la granițele lumii hiperfizice, pentru că, pentru a pătrunde acolo, are nevoie de elemente dintr-un alt domeniu, nu întotdeauna reconciliabil cu intelectul său utilitar și obiectiv.

 Care sunt valorile mediumnice?

Valoarea mediumnică și natura ei, rezide în gradul sau în calitatea sensibilității organice pe care o are mediumul, în tonul, să spunem așa, în care harpa umană a fost acordată. Pământul este o lume inferioară și Spiritele care vin aici, inevitabil coparticipă la acea inferioritate, existând excepții rare.Mediumurile nu sunt excluse din această regulă generală, chiar dimpotrivă, le evidențiază mai mult.

Prin urmare, mediumnitatea la marea majoritate este semn de inferioritate, retrocedare și imperfecțiune, indicând faptul că acele mediumuri posedă o tonalitate scăzută, o vibrație redusă, o lumină opacă, imprecisă și sensibilitate grosieră, fiind capabilă să se rafineze numai cu elementele aceleiași specii și condiții, adică cu forțele și ființele planetelor inferioare. În consecință, schimbul cu invizibilul se stabilește prin intermediul celor cu o valoare spirituală inferioară sau ca în cele mai bune ipoteze, mediocre. De aceea, mediumurile cu valoare înaltă sunt rari.

Educația necesară pentru a practica mediumnitatea

În principiu, nu este îndeajuns ca mediumurile să fie trimise să asiste la sesiuni sau să citească cărțile Doctrinei Spiritiste. Sunt necesare frecventarea sesiunilor unde găsesc cu adevărat o atmosferă spiritualizată, unde predomină forțele bune și unde cei răi, atunci când se prezintă, pot fi dominați. Iar, sesiunile de această natură pot exista doar acolo unde există, din partea liderilor săi, un obiectiv elevat pentru a se realiza, în afara personalismului și influenței intereselor materiale, unde liderii sunt integrați în realizarea unui program dezvoltat și executat în colaborare cu ființele spirituale de o elevată ierarhie.

Fără spiritualitate, acest fapt nu se va obține, fără Evanghelie nu se obține spiritualitate, iar fără un angajament ferm și perseverent al reformei morale, nu se realizează Evanghelia.

Mediumul înaintea oricăruia, trebuie să lupte pentru cucerirea spiritualizării sale, fugind de materialitate, combătând pasiunile animale și organizând un program de viață morală care îl separă de vicii și îl apropie de perfecțiune.

Teorii despre mediumnitate

 • Cel al mistificării. Totul este rezultatul aranjamentelor, îndemânării mecanice, trucurilor.
 • A iluziei. Nimic nu este real; există doar iluzii. Realizatorii și asistenții muncilor spiritiste sunt halucinați, sugestionați și prin urmare văd, simt și aud lucruri care nu există.
 • Demoniacul. Totul este lucrarea demonilor, pentru că nici o entitate „cerească” nu poate merge prin spațiu în libertate, să discute cu cei vii sau să se prezinte ca sufletele celor morți. Doar diavolul poate, pentru că se răzvrătește legilor divine.
 • Cea a elementarelor. Elemente ale naturii, ființele care nu sunt umane, cum ar fi gnomi, silfi, zâne și genii, forme inconștiente și inferioare ale vieții, acționează asupra oamenilor în anumite circumstanțe, producând manifestări și fenomene neobișnuite.
 • Ale cochiliilor astrale. Sufletele morților nu influențează cu adevărat oamenii, excepție făcând anumite cazuri foarte rare; dar cochiliile lor astrale, care sunt învelișuri semimateriale și destinate descompunerii (după moarte, așa cum se întâmplă cu corpul fizic), acționează asupra celor sensibili și produc fenomene. Aceasta este teoria favorită a teosoficilor.
 • A nebuniei. Mediumurile sunt indivizi anormali, nebuni mai mult sau mai puțin pacifici, iar tot ceea ce spun și fac este rezultatul propriilor tulburări mintale.
 • Ai emoției. Potrivit lui Swedenborguian, lumea spirituală ne înconjoară și, sub acțiunea unei emoții puternice, simțurile pot dobândi o dezvoltare anormală care să permită contactul cu lumea Spiritelor.
 • Automatismul psihologic. Orice idee tinde să fie realizată și toate manifestările numite mediumnice sunt simple fenomene ale subconștientului individual.
 • Cel al forței psihice. Există indivizi care posedă o forță specială și definită: magnetism, fluid nervos, sau orice altceva, care produce fenomenele.
 • A lui Sfântul Martin. Se poate ajunge, prin harul meritelor omului, să se stabilească contactul cu divinitatea.
 • Cel al harului. Mediumnitatea este un har care va fi oferit unora conform voinței lui Dumnezeu.
 • Botezul Duhului Sfânt. Mediumnitatea este o virtute care se va coborî asupra tuturor celor care au fost beneficiați de Duhul Sfânt.
 • Al personalismului. Subconștientul celor sensibili au tendința de a potrivi numele și caracterul personalităților ciudate, reproducându-le imediat. Această teorie este confundată cu cea a automatismului psihologic.
 • Cel al animismului. Cel sensibil suferă o dedublare a conștiinței sale care se situează în afara corpului fizic, formând un centru de forță care produce fenomene, nu numai psihice, ci și fizice și plastice. Această teorie este confundată cu cea a forței psihice.
 • Teoria spiritistă, conform căreia indivizii numiți mediumuri posedă o aptitudine specială de a servi ca intermediari între lumea fizică și cea spirituală. Aceasta este teoria predominantă, care astăzi domină atenția, explică majoritatea faptelor și este pe deplin confirmată de realitate. Nu neagă faptul că există fenomene ale psihismului individual, ale animismului, așa cum ne-am obișnuit să spunem; Acestea sunt, de asemenea, fenomene ale mediumnității care întăresc teoria spiritistă și cu nimic nu afectează autenticitatea sa științifică.

Acestea sunt doar câteva dintre teoriile care au fost cel mai frecvent auzite și care au încercat să justifice mediumnitatea, dându-i conotații ieșite din comun, neobișnuite și de nenumărate ori de anormalitate. Însă, pentru cei la care Dumnezeu le-a oferit harul mediumnității sunt mereu ostentați, iar pe lângă tulburările și manifestările la care sunt supuși la deschiderea facultăților mediumnice, nu dispun nici de sprijinul familiei, prietenilor și a societății. Empatia și compasiunea pentru suferința celorlalți sunt calități necesare pentru a construi o societate mai bună. Nu se poate acuza, când nu se dispune de cunoștințele necesare, mai ales după 160 de ani de la publicarea Codificării Spiritiste a lui Allan Kardec și a nenumăratelor Cărții Spiritiste care, cu atât de multă smerenie, le-a pregătit pentru noi planul Spiritual. Pentru a acuza sunt necesare argumente convingătoare, însă niciodată nu vor putea fi îndeajuns pentru cei care vor să pună în banca acuzațiilor Spiritismul, căci pentru a avea o panoramă completă a situației nu sunt îndeajuns cunoștințele intelectuale, e nevoie de o elevare morală și de percepțiile caracteristice facultăților mediumnice. Toți suntem invitații să participăm la evoluția noastră spirituală, neimportând gradul de mediumnitate de care dispunem, doar avem nevoie de bună voință, credință în Dumnezeu și Isus Hristos și dorința de a construi un nou viitor spiritual, care va beneficia viețile noastre viitoare. De aceea Dumnezeu și Isus Hristos guvernatorul Pământului, prin emisari lor Spiritele Superioare ne învață că: TRECUTUL nu poate fi schimbat, nu putem da timpul înapoi pentru al schimba, dar ASTĂZI putem schimba VIITORUL de mâine. Astăzi, este o zi oportună pentru a începe ascensiunea spirituală, oferindu-le zilelor de mâine oportunitatea unor vieții pline de IUBIRE.

  Beneficiile mediumnității

 • Demonstrează̆ existența spiritului: nemurirea și individualitatea sa.
 • Regăsirea celor dragi desîncarnați
 • Spiritele bune ajută cu: învățături, intuiții, vindecări.
 • Spiritele bune ne ajută să cunoaștem legile universale și să acționăm conform lor pe Pământ
 • Se ajută spiritele nevoiașe (încarnate și desîncarnate) și se cooperează̆ cu spiritele bune pentru activitățile de protecție și elevare a tuturor ființelor
 • Dezvoltarea și educarea facultăților mediumnice.
 • Îmbunătățirea relațiilor cu încarnații și desîncarnați.
 • Se caută̆ perfecționarea spirituală pentru îmbunătățirea morală și intelectuală.

Pericolele mediumnității

 • Acțiune fluidică și fizică asupra persoanelor și a mediului înconjurător.
 • Când mediumurile nu sunt vigilente și nici pregătite pentru a lua contact cu spiritele, spiritele inferioare se reunesc mai multe în jur pentru a le împiedica evoluția și contactul cu Spiritele bune.
 • Mistificări și o rea orientare spirituală
 • Obsedare individuală și colectivă
 • Mediumurile fără̆ cunoștințe cu facultățile needucate pot fi victimele spiritelor rele care le sugestionează̆, le obligă la o comunicare frauduloasă, la animism și la o rea utilizare a facultăților
 • Mediumurile pot suferi de scepticism și fanatism, nefiind capabile să perceapă̆ erorile și absurdul, dând crezare la tot.

Independent de mediumnitatea de care dispunem, Dumnezeu a oferit-o pentru a dezvolta facultățile spirituale și pentru a avansa din punct de vedere spiritual. Harul oferit, dacă nu se face un bun uz de el, Dumnezeu îl poate retrage sau ca învățătură pentru spirit, este lăsat să fie victima Spiritelor inferioare.
Natura umană este, încă, destul de materialistă și mulți dintre cei care dobândesc mediumnitatea doresc să o folosească pentru a obține benefici materiale, însă nu mai pot conta cu sprijinul spiritual de care au absolută nevoie pentru a îmbogății registrul mediumnic. Pentru a beneficia de asistența Spiritelor superioare sunt necesare următoarele rechizite: disciplină, instruire perseverentă, seriozitate, un angajament ferm și responsabil, organizare și dezinteres material. Așa cum propriul Allan Kardec ne-a spus: “Nu este ușor să contactezi cu Spiritele superioare, ai nevoie de merite pentru a beneficia de asistența lor. ”

“Mediumnitatea nu este o povară,
E un instrument de avansare spirituală.”

Un spirit prieten

 Cărții : Mediumnitate de Edgard Armond și
În domeniile mediumnității, Chico Xavier (André Luiz)
Tăban E. Bianca-Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne