Spiritism

Prelungirea Evului Mediu 

Auto-da-fe al operelor spiritiste din Barcelona
Revista Spiritistă – Jurnal de Studii Psihologice, anul IV, nr.11,
noiembrie 1861

Nu vom informa nimic pe cititori noștri despre acest fapt pe care să nu-l cunoască deja din presă. Ceea ce surprinde, este că ziarele care sunt în general considerate bine informate au putut să-l pună la îndoială. Această îndoială nu ne surprinde; Faptul în sine pare atât de ciudat în timpul în care trăim, este atât de departe de moravurile noastre încât, indiferent cât de obstinat se recunoaște fanatismul, credem că visăm când auzim spunând că rugurile inchiziției încă se aprind în 1861, la porțile Franței. Îndoiala, în această circumstanță, este un omagiu adus civilizației europene, clerului catolic însuși. În prezența unei realități incontestabile astăzi, ceea ce trebuie să fie cel mai surprinzător este că un ziar serios, care lovește în fiecare zi, cu mare violență, abuzurile și uzurpările puterii sacerdotale, nu a găsit pentru a semnala acest fapt, doar câteva cuvinte batjocoritoare, adăugând:« În orice caz, nu vom fi noi cei care ne vom amuza în acest moment făcând mesele să se rotească în Spania.» (Siècle din 14 octombrie 1861) Așadar, Siècle încă mai vede Spiritismul rotind mesele? Siècle de asemenea este suficient de orbit de scepticism încât să ignore că o întreagă doctrină filosofică, eminamente progresivă, a ieșit din acele mese de care și-a bătut joc atât de mult? Încă, nu știe că această idee fermentează în toate părțile. Că în toate părțile, atât în ​​marile orașe cât și în micile localități, de la cea mai înaltă scală socială până la cea mai joasă, în Franța și în străinătate, această idee se răspândește cu o viteză incredibilă? Că în toate părțile, agită masele, care proclamă aurora unei renovării sociale? Lovitura cu care se credea că a rănit-o nu este un indiciu al importanței sale? Pentru că nu se repede, astfel, contra unei infantilități fără consecințe, iar Don Quijote nu s-a întors în Spania pentru a lupta contra morilor de vânt.

Ceea ce nu este mai puțin exorbitant și uimitor că nu a existat un protest puternic contra acestui lucru, este strania pretenție a Episcopului de Barcelona de a exercita puterea de poliție în Franța. La cererea s-a făcut de reexporte a operelor, a răspuns cu un refuz motivat, astfel: «Biserica Catolică este universală, iar aceste cărți fiind contrare credinței catolice, guvernul nu le poate consimți să perverti morala și religia altor țări.» Așadar, iată un episcop străin care se instituie ca judecător la ceea ce convine sau nu Franței! Sentința, așadar, a fost menținută și executată, fără a exonera măcar pe destinatar de taxele vamale pe care au avut grijă să-l facă să le plătească.

Iată, relatarea care ne-a fost personalmente adresată:

Astăzi, nouă octombrie, o mie opt sute șaizeci și unu, la zece și jumătate dimineața, pe esplanada orașului Barcelona, ​​la locul unde sunt executați criminalii condamnați la ultimul supliciu și din ordinul episcopului acestui oraș s-au ars trei sute de volume și broșuri despre Spiritism, și anume:

«Revista spiritistă, director Allan Kardec;
«Revista Spiritualistă, director Piérard;
«Cartea Spiritelor, de Allan Kardec
«Cartea mediumurilor, de Allan Kardec
«Ce este spiritismul, de Allan Kardec
«Fragment de sonată dictat de Spiritul lui Mozart;
«Scrisoare de la un catolic despre Spiritism, de doctor Grand;
«Istoria Ioanei d’Arc, dictată de ea însăși Drei Ermance Dufau
«Realitatea Spiritelor demonstrată prin scriere directă, de baronul de Guldenstubbé.
«Au asistat la auto-da-fé
«Un preot îmbrăcat în veșminte preoțești, purtând crucea într-o mână și o torță în cealaltă mână;
«Un notar responsabil cu redactarea procesului-verbal la auto-da-fé;
«Stagiarul notarului;
«Un angajat superior al administrației vamale;
«Trei băieți de la vamă, responsabili de menținerea focului;
«Un agent vamal reprezentând proprietarul operelor condamnate de episcop.
«O mulțime inombrabilă aglomera promenadele și acoperea imensa esplanada unde s-a ridicat focul.
«Când focul a mistuit cele trei sute de volume sau broșuri Spiritiste, preotul și asistenții săi s-au retras acoperiți de huiduielile și blestemele numeroșilor asistenți care strigau: Jos inchiziția!
Mai multe persoane s-au apropiat apoi de foc și au adunat cenușa.»

O parte din acea cenușă ne-a fost trimisă. Acolo se găsea un fragment din Cartea spiritelor consumat pe jumătate. Noi îl conservăm precizamente ca o mărturie autentică a acestui act fără sens. Lăsând deoparte orice opinie, acest caz ridică o gravă chestiune de Drept Internațional. Recunoaștem dreptul guvernului spaniol de a interzice intrarea pe teritoriul său a operelor care nu îi convine, cum ar fi cea a oricăror mărfuri interzise. Dacă aceste opere ar fi fost introduse clandestin și fraudulos, nu ar fi nimic de spus; dar sunt expediate în mod ostensibil și prezentate la vamă; este, așadar, o permisiune solicitată cu loialitate. Vama crede că trebuie să informeze la autoritatea episcopală care, fără alte forme de proces, condamnă operele să fie arse de mâna călăului. Destinatarul cere apoi să le reexporte la locul de proveniență și i se răspunde cu pledoaria de inadmisibilitate relatată mai sus. Ne întrebăm dacă distrugerea acestei proprietăți, în astfel de circumstanțe, nu este un act arbitrar și în afara dreptului comun.

Dacă se examinează, acest caz din punct de vedere al consecințelor sale, vom spune mai întâi că a existat o singură voce care să spună că nimic nu ar putea fi mai fericitor pentru Spiritism. Persecuția a fost întotdeauna profitabilă pentru ideea care s-a dorit să fie proscrisă. Prin  Intermediul persecuției se exaltă importanța idei, stârnind atenția și făcând-o cunoscută celor care o ignorau. Datorită acestui zel imprudent, toată lumea din Spania, va auzi vorbindu-se de spiritism și va dori să știe ce este; este tot ceea ce ne dorim. Se pot arde cărți, dar nu se pot arde idei; flăcările focurilor le supraexcită în loc să le sufoce. Mai mult, ideile sunt în aer și nu există Pirinei suficient de înalți pentru a le opri; iar când o idee este mare și generoasă, găsește mii de piepturi gata să le aspire. Nu are importanță ce s-a făcut, Spiritismul are deja numeroase rădăcini adânci în Spania; cenușa acestui foc îi va face să rodească. Dar nu numai în Spania acest rezultat se va produce, ci lumea întreagă va simți repercusiunile. Mai multe ziare din Spania au stigmatizat acest act retrograd așa cum merită. Las Novedades de Madrid, din 19 octombrie, printre altele, conține pe acest subiect un remarcabil articol; îl vom reproduce în următorul număr.

Spiritiști din toate țările! Nu uitați această dată de 9 octombrie 1861. Ea va fi marcată în fastul Spiritismului. Să fie pentru voi o zi de sărbătoare și nu de doliu, pentru că este garanția următorului vostru triumf!

Printre numeroasele comunicații pe care Spiritele le-au dictat asupra acestui eveniment, vom cita doar următoarele două care au fost date în mod spontan Societății din Paris. Următoarele comunicații rezumă cauzele și toate consecințele. 

Despre auto-da-fe din Barcelona

 Iubirea de adevăr trebuie întotdeauna să se facă auzită: adevărul străbate norul și în același timp, strălucește peste tot. Spiritismul ajuns să fie cunoscut de toți. În curând va fi judecat și pus în practică. Cu cât sunt mai multe persecuții, cu atât mai repede această sublimă doctrină va atinge apogeul. Cei mai cruzi dușmani ai săi, dușmanii lui Hristos și ai progresului, acționează astfel încât nimeni să nu ignore că Dumnezeu le permite celor care au părăsit acest pământ de exil să se întoarcă la cei pe care i-au iubit.

«Calmați-vă! Focurile se vor stinge de la sine, iar dacă sunt aruncate în foc cărțile, gândul imortal le supraviețuiește.»

Dollet

Notă. Acest Spirit, care s-a manifestat în mod spontan, a spus că este cel al unui antic librar din secolul al XVI-lea.

Alta 

Era nevoie de ceva care să impresioneze cu o lovitură violentă anumite Spirite încarnate, astfel încât să decidă să se ocupe de această mare doctrină care trebuie să regenereze lumea. Nimic nu se face inutil pe pământul vostru în acest scop, iar noi, cei care am inspirat auto-da-fe din Barcelona, știam bine că acționând în acest fel vom face un pas imens înainte. Acest fapt brutal, incredibil în vremurile actuale, s-a consumat pentru a atrage atenția jurnaliștilor care rămâneau indiferenți față de agitația profundă care stârnea orașele și centrele Spiritiste. Au lăsat să se spună și au lăsat să se facă, dar s-au obstinat în a se face surzi și a răspunde prin intermediul mutismului dorinței de propagandă a adepților Spiritismului. Bunăvoință sau rea voință, e necesar să se vorbească astăzi de Spiritism. Unii constatând istoria faptului din Barcelona, alții negând-o, a dat naștere unei polemici care va face înconjurul lumii și de care doar Spiritismul va prolifera. Iată de ce, astăzi, retroguardia inchiziției și-a făcut ultimul auto-da-fe, pentru că așa am dorit.

Saint Dominique

Allan Kardec
Tradus de Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne