Știință

Doctor și psihiatru susține teza sa despre mediumnitate

Interviu cu Dr. Alexander Moreira de Almeida

Alexander Moreira de Almeida este medic psihiatru, doctorat în Psihiatrie la – Universitatea de São Paulo, coordonator al Nucleului de Studii al Problemelor Spirituale și Religioase al Institutului de Psihiatrie al Spitalului Clinic al Facultății de Medicină de la Universitatea de São Paulo, și director tehnic și clinic al – Spitalului Ioan Evanghelistul. Un factor important este că doctorul Alexander de Almeida a susținut teza sa de doctorat intitulată «Fenomenologia experiențelor mediumnice, profilul și psihopatologia mediumurilor spiritiste». A recurs la zeci de mediumuri spiritiste și diferite asociații spiritiste din São Paulo, unde a acordat un interviu în exclusivitate pentru Revista Spiritistă a Asociației Divulgatorilor Spiritismului din Portugalia.

Ca medic psihiatru, ce va determinat să alegeți o asemenea Teză pentru doctorat: «Fenomenologia experiențelor mediumnice, profilul și psihopatologia mediumurilor spiritiste»?

A.M.A. Importanța pe care experiențele mediumnice au avut-o și încă o au în diverse civilizați și cu toate acestea, sunt practic inexplorate din punct de vedere academic.

Cum au valorat examinatorii și Facultatea de Medicină din cadrul Universității din São Paulo, Teza Dumneavoastră de Doctorat?

A.M.A.  Foarte bună. Întotdeauna am primit sprijinul Departamentului de Psihiatrie de la Universitatea de São Paulo, a Fundației de protecție pentru cercetare al Statului São Paulo, așa cum și de la catedra de examinatorii care au avut o atitudine foarte științifică, riguroasă, dar deschisă.

Iar, consilierul Tezei de Doctorat? Cine a fost?

A.M.A. Profesor Francisco Lotufo Neto, doctor docent al Departamentului de Psihiatrie a Facultății de Medicină a Universității din São Paulo.

Care au fost examinatorii lucrării?

A.M.A. Prof. Dr. Paulo Dalgalarrondo, Doctorat la Universitatea din Heidelberg – Germania,  profesor de psihiatrie al Facultății de Medicină din Unicamp (Universitatea de Stat din Campinas);  Prof. Dr. Leonardo Caixeta, psihiatru, Doctorat în Neurologie la Universitatea din São Paulo, profesor la Universitatea Federală din Goiás; Prof. Homero Vallada, doctor docent, profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicină de la Universitatea de São Paulo și la Universitatea din Londra, cel mai mare specialist în genetică psihiatrică din Brazilia și Prof. Dr. Paulo Rossi Menezes, psihiatru și epidemiolog, Doctorat la Universitatea din Londra, docent la Facultatea de Medicină de la Universitatea de São Paulo.

A existat un criteriu specific pentru constituirea catedrei de examinatori?

A.M.A. Să fie investigatori remarcabili și să fi studiat domeniile legate de subiectul tezei.

În timpul studiului s-a verificat gradul de școlarizare a mediumurilor spiritiste. Sunt ei inculți și ignoranți, așa cum se spune?

A.M.A. 46% dintre mediumuri aveau școlarizare superioară și master. Recensământul brazilian din 2000 a arătat ca spiritismul este unica religie în care proporția adepților crește cu cât este mai mare nivelul educațional al materiei studiate.

Mediumurile spiritiste suferă de tulburării disociative, psihotice sau tulburării de personalitate multiplă?

A.M.A. Ele, de asemenea, pot prezenta aceste tulburări mentale și altele, ca orice alt individ, însă marea majoritate a problemelor psihiatrice printre mediumurile studiate au fost mai mici ca cele găsite la populație.

Atunci, mediumurile spiritiste nu sunt schizofrenice?

A.M.A. Nu, mediumurile sunt mai sănătoase ca populația în general. În ciuda faptului, că au multe experiențe halucinante și de influență, care în mod normal sunt considerate ca simptome clasice ale schizofreniei.

Cum este văzută mediumnitatea de medicină?

A.M.A. Ca o manifestare cultural, religioasă, care nu este neapărat patologică. În ceea ce privește explicațiile originii sale, în mod obișnuit, este considerată ca un fenomen disociativ în care se manifestă conținuturi din inconștientul individului. Totuși, aceste idei se bazează pe multe opinii și puține investigații.

Este mediumnitatea o cauză a bolilor mintale?

A.M.A. Chiar dacă, din punct de vedere istoric, în ultimii 150 de ani s-a crezut în acest fapt, nu există nici o evidență în acest sens.

Care sunt posibilele mecanisme neurofiziologice ale mediumnități?

A.M.A. Nu am cunoștințe în acest sens, tot ceea ce eu aș putea spune, ar fi pur și simplu speculativ.

Anumiți colegi susțin că glanda pineală este organul senzorial al mediumnități. Știm că această ipoteză nu este nouă. Spiritul lui Andre Luis prin intermediul respectatului medium Francisco Candido Xavier au adus din nou “lumină”. Ce părere aveți?

A.M.A. Există o lungă istorie de asociere a glandei pineale cu Spiritul, vine de la Descartes. Din punct de vedere științific, nu cunosc nici un studiu în care să se evidențieze că glanda pineală se relaționează cu mediumnitatea. Oricum, fără îndoială, este o ipoteză interesantă care va putea fi verificată.

Fiind medic și doctor în psihiatrie: Ce este mediumnitatea?

A.M.A. Cred că mediumnitatea este o manifestare a capacității umane care a fost prezentă în majoritatea civilizațiilor de-a lungul istoriei. Originea acestor experiențe în multe cazuri, cred că pot să se afle în inconștientul mediumurilor. În orice caz, există un număr considerabil de cazuri în care această explicație este insuficientă, indicând o anumită sursă externă mediumului.

Cum relaționați psihiatria, spiritualitatea și mediumnitatea?

A.M.A. Psihiatria trebuie să fie interesată într-o viziune cuprinzătoare și multilaterală a ființei umane, iar spiritualitatea trebuie să fie luată în considerare la fel ca toate celelalte dimensiuni ale existenței umane. În cele din urmă, mediumnitatea este o trăire care ne poate revela multe despre funcționarea minții și relația sa cu corpul.

Cum distingeți în pacienții mediumnitatea de tulburările pur neuropsihologice?

A.M.A. Această întrebare nu admite un răspuns simplu. Este necesară o evaluare atentă și amplă a persoanei, ceea ce ea a trăit, convingerile sale și contextul social și cultural. În linii generale, pentru ca o anumită trăire să fie considerată un indiciu de tulburare mentală, trebuie să fie asociată suferinței, lipsei de control asupra faptelor, incapacității generale, coexistând cu alte simptome de tulburări mentale și nefiind acceptată de grupul cultural la care aparține individul.

Când primiți un pacient purtător de facultatea mediumnică: Cum tratați cazul?

A.M.A. Tratez tulburarea mentală existentă, aparte îi recomand pacientului să continue cu practicile sale religioase. Totuși, dacă el ar suferi dezechilibrări mai grave, încep tratamentul farmaceutic și psihoterapeutic, cerându-i să se îndepărteze de activitățile mediumnice. Însă, recomand să continue celelalte activități religioase (conferințe, rugăciuni, culte, pase…)

Studiul său a reunit cele mai mari probe despre mediumuri spiritiste investigate vreodată în domeniul medical din lume. Teza dumneavoastră, a avut deja repercusiuni în mediul medical sau în vreun centru de investigare universitar? Care sunt?

A.M.A. Am prezentat rezultatele tezei la congresul științific din Brazilia și din SUA, cum ar fi de exemplu, Congresul Brazilian de psihiatrie și Conferința Internațională de Mediumnitate, promovată de Fundația de Parapsihologie.

În acele congrese științifice, cum au reacționat investigatorii brazilieni și americani?

A.M.A. Foarte bine, au demonstrat destul de mult interes.

Cum vedeți Dumneavoastră Doctrina spiritistă, codificată de Allan Kardec?

A.M.A. Ca pe o propunere bine fundamentată pentru a face o investigare științifică și cu baze empirice asupra fenomenelor care înainte erau considerate metafizice, și dincolo de limitele științei.

Ce este Nucleul de Studii de probleme Spirituale și Religioase al Institutului de Psihiatrie a Spitalului Clinic al Facultății de Medicină din cadrul Universități de São Paulo?

A.M.A. Este un grup de studii interdisciplinar a relațiilor dintre religiozitate și sănătate. Este compus din: psihiatrii, neurologi, istorici, psihologi, antropologi, filozofi. Nu au nici o legătură cu religia, se pretinde doar o riguroasă investigare științifică în acest domeniu.

Ce mesaj ați dori să transmiteți medicilor europeni?

A.M.A. În Europa, deja există inițiative foarte interesante în domeniul spiritualității, ca de exemplu Fundația BIAL în Portugalia, Societatea pentru Cercetare Psihică și foarte mulți medici britanici care investighează tema, precum și disciplina de Parapsihologie a Universității din Edimburg, aparte de inițiativele Asociațiilor de Medici Spiritiști, care continuă să se intereseze și să investigheze tot mai mult relațiile provocatoare și fascinante între spiritualitate și știință.

Datele investigării:

Total: 115 mediumuri spiritiste

Femei: 76,5%
Vârsta medie: 48 de ani
Șomaj: 2,7%
Curs superior: 46,5%

Media de ani în spiritism: 16 ani
Aveau, mai mult de 3 tipuri de mediumnitate:

Incorporare: 72%
Psihofonie: 66%
Clarvidență: 63%
Audiție: 32%
Psihografie: 23%

Au exercitat mediumnitatea în timpul săptămâni de 7 până la 14 ori.

Principalele concluzii:

  • Mediumurile spiritiste diferă de caracteristicile purtătorilor de tulburări de personalitate multiplă, dar dețin un nivel înalt de simptome din primul ordin al schizofreniei, însă acestea nu se relaționau cu dificultățile altor simptome psihiatrice și nici cu problemele de muncă, familie sau studii.
  • La majoritatea, începutul manifestărilor mediumnice au avut loc în copilărie, iar acestea, în prezent, se caracterizează prin experiențe din influențe sau halucinații care nu implică neapărat un diagnostic de schizofrenie.
  • Mediumnitatea probabilmente constituie o experiență diferită de cea a tulburării de personalitate multiplă.

Text oferit de autor, membru al CECA și publicat de Revista Spiritistă al ADEP – Asociația divulgatorilor Spiritismului din Portugalia
Tradus de Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne