Știință

Există evidențe de existența spiritelor?

Ceea ce pare fără vreo demonstrație anume, sunt exact evidențele inexistenței spiritului. Ceea ce poate fi observat, într-adevăr, este respingerea sistematică a explicației spiritiste, considerată, apriori și fără nicio justificare științifică, ca definitiv decartată.

Cum s-ar explica, atunci cele 1200 de cazuri studiate de Prof. Hemendra Nath Banerjee(1931-1985) și cele 2600 de cazuri ale Dr. Ian Stevenson (1918 – 2007), sugerând că este vorba în mod fundamental de cazuri de reîncarnare?

Cum ar rămâne evidențele a milioane de vindecări obținute mulțumită terapiilor a vieților trecute? Le vom cataloga pe toate, una câte una, cu mult uzata supoziție de fraudă? Sunt doar fenomene ale minții sau sunt implicați acolo alți factori, dincolo de psihic?

Cum s-ar explica materializările ectoplasmice ale spiritului de Kate King, obținute mulțumită mediumnități de Florence Cook și supusă experimentelor și, observaților cu rigurozitate structurate și controlate? S-ar fi lăsat înșelat distinsul om de știință Sir. William Crookes, cum sugerează unii critici?

Fără o explicație satisfăcătoare ar rămâne la fel cazurile de Poltergeist, în care acțiunile fizice observate contrazic principiul universal al conservării energiei, dacă acestea sunt abordate din prisma parapsihologiei ortodoxe.

Hernani Guimaraes Andrade a dezvoltat cercetării în domeniul paranormalului mai mult de 66 de ani. A publicat 11 cărți, unde sunt prezentate 75 de cazuri înregistrate de reîncarnare, 34 de cazuri documentate de Poltergeist, precum și o mulțime de fenomene mediumnice observate.

Experiențele acestui inginer spiritist l-au condus la crearea Modelului Organizator Biologic și construirea Dispozitivului de Tensionare a Spațiului Electromagnetic. Ipoteza verificată de cercetător este că : unirea spiritului cu materia este realizată prin intermediul unui câmp de natură magnetică, denumit și Câmpul Biomagnetic.

“Ceea ce este conceptualizat din punct de vedere metafizic ca fiind spirit, ar avea o altă conotație mai fizică, mai bine spus, parafizică. El (Spiritul) ar fi alcătuit din materie psi, adică din atomi tridimensionali, psiatomi.”

Verificarea și studierea manifestării spiritelor, a facultăților lor, a situației fericite sau nefericite și a viitorului lor, într-un cuvânt, cunoașterea lumii spirituale este obiectul Spiritismului. După ce au verificat acele manifestări, au conclus cu dovada incontestabilă a existenței sufletului, a supraviețuirii sale corpului, a individualității sale după moarte, adică a vieții viitoare, fiind în același timp negarea doctrinelor materialiste, nu prin raționament, ci prin fapte.

Ce metodă utilizează știința spiritistă în cercetările și studiile sale?

Ca metodă de elaborare, Spiritismul utilizează aceeași metodă ca științele pozitive, adică aplică metoda experimentală. Se prezintă fapte într-o nouă ordine care nu pot fi explicate prin intermediul legilor cunoscute. Spiritismul le observă, compară și analizează, iar de la efect se remontă la cauză și apoi la legea care le guvernează, iar după se deduc consecințele și se caută aplicările sale utile….. Este riguros de corect să spunem că Spiritismul este o știință observațională și nu un produs al imaginației. Științele nu au progresat până când nu și-au bazat studiile lor pe metoda experimentală. Până astăzi, se gândea ca acea metodă doar era aplicabilă materiei, dar este, de asemenea, și pentru chestiunile metafizice.

Aceste clarificări ne duc să gândim că nu există nicio rivalitate între știința naturală și știința spirituală. Din contră, se completează.

Știința fără Spiritism este impotentă să explice anumite fenomene, contând doar cu legile care guvernează materia, așa cum Spiritismul fără știință va fi lipsit de sprijin și control.

Spiritismul a fost prima știință dedicată studiului fenomenelor paranormale și, în același timp, știința mamă din care urmau să apară celelalte discipline ale cercetării psihice, cum ar fi: Știința psihică engleză, Metafizica de Richet, Psihofizica de Schrenk-Notzing, Fizică transcendentală de Zöellner, Parapsihologia de Rhine, Psihotronica țărilor din Europa de Est și chiar Psihologia Transpersonală, dacă considerăm că studiul stărilor alterate ale conștiinței, au originile sale în cercetările lui Allan Kardec despre transa mediumnică, obsesie, stările de emancipare ale sufletului în somn, somnambulismul, catalepsie, extazul, amintirea vieților anterioare etc.

De aproape un secol, se studiază fenomenele organice și psihice ale mediumnități. În Brazilia, unul din cei  mai importanți oameni de știință în acest domeniu este neuropsihiatrul Dr. Sergio Felipe de Oliveira, care a terminat masterul de științe ale Facultății de medicină din cadrul Universității de Sao Paolo și director al clinicii Pineal Mind. În teza de doctorat, ne spune că glanda pineală este organul senzorial al mediumnități, la fel ca un telefon mobil captează undele din spectrul electromagnetic, care vin din  dimensiunea spirituală, iar lobul frontal face judecata critică a mesajului, ajutat de celelalte zone encefalice.

“Glanda pineală este un senzor capabil de-a vedea lumea spirituală și se coalizează cu structura biologică.”

Cu toate acestea, a fost doar începând cu 1945, când s-a lansat cartea Misionarii luminii, psihografiată de mediumul Chico Xavier când s-au dobândit cele mai amplii revelații în ceea ce privește funcțiile epifizei în complexul minte-corp-spirit. În carte autorul spiritual André Luiz adoptă rolul de reporter și cercetător a lumi de dincolo, explică funcțiile, până atunci necunoscute, ale glandei pineale.

Dr. Brian Weiss, cunoscutul psihiatru al Spitalului din Miami, autorul bestsellerului “Multe vieți, Mulți maeștri”, a ajuns la concluzii care au impresionat comunitatea științifică și care au reafirmat principiile spiritiste ale reîncarnării și a comunicabilități spiritelor.

Prin intermediul regresiilor hipnotice de memorie la câțiva dintre pacienții săi, a reușit să penetreze în mai multe vieți anterioare pe care ei le-au avut, stabilind contactul cu diverși “maeștri”, așa cum el i-a numit. Referindu-se la spiritele superioare, care l-au orientat cu mare înțelepciune.

Înainte ca Dr. Weiss, să concludă reîncarnarea și lege naturală ca reale, la fel ca Dr. Ian Stvenson, el Dr. Barnerjee, Hernani și mulți alți oameni de știință ai secolului XX, deja a fost învățată reîncarnarea prin revelațiile doctrinei spiritiste și dovedită cu baze științifice cu mai mult de un secol în urmă, o cunoaștere pe care doctrinele orientale le-au promulgat de mii de ani.

Cu aceste confirmări științifice despre legile care guvernează lumea spirituală, se termină era dualismului între lumea naturală și lumea supranaturală, inaugurând era în care chestiunile care înainte erau exclusiv gestionate de mistici, șmecheri și religii dogmatice, acum aparțin, de asemenea, lumi științifice.

Vom cita unii oameni de știință care au efectuat în mod responsabil o cercetare aprofundată înainte de a emite opinia lor.

William Crookes, fizician și chimist a descoperit taliu și razele catodice. Timp de 18 luni împreună cu alți 22 de oameni de știință englezi au format o comisie pentru a studia fenomenele Spiritiste. Terminând studiul, unanim au confirmat faptele.

Camille Flammarion, astronom francez care a studiat fenomenele între 1861 și 1922, experimentându-le și verificându-le.

Charles Richet, profesor de Fiziologie la Facultatea de Medicină din Paris, părintele Metapsihicii și premiul Noble de Fiziologia în 1913, care a confirmat studiile realizate despre Mediumnitate.

Carl Gustav Jung, psihoanalist discipolul lui Freud, profesor de Psihiatrie al Universității Tehnologice din Zurich, părintele Psihologiei Analitice, a pus bazele unei interpretări spiritualiste a omului și naturii sale transcendentale.

Cesare Lombroso, Dr. de Psihiatria și Antropologie a Universități din Torino ( Italia), Criminalist, a studiat fenomenele mediumnice și-a verificat autenticitatea lor.

Joseph B. Rhine, biolog și parapsiholog, profesor a Universității Duke în Carolina de Nord(USA), director al Institutului de Parapsihologie din același oraș, care a confirmat cu studiile și experiența sa, realitatea minții extra-fizice sau a funcției mentale (PSI).

Și mulți alți oameni de știință, mai mult sau mai puțin cunoscuți, care cu rigoare și seriozitate, nu au emis vreo judecată critică, până când nu au studiat în profunzime realitatea faptelor și a fenomenelor spiritiste.

La Congresul Spiritist Mondial, care a avut loc în Valencia în octombrie din 2010, a avut  ca obiectiv esențial să demonstreze că Spiritismul este perfect actual, în concordanță cu notabilele descoperiri ale fizicii cuantice, ale psihologiei profunde sau analitice, ale astronomiei și ale altor notabile științe.

Acest congres ar trebui să afecteze cultura spaniolă, oferindu-i subvenții pentru a include spiritismul printre științele psihologice, datorită specialității sale de-a studia cauzele tulburărilor emoționale și mentale, demonstrând că bolnavul este întotdeauna individul, așa cum afirmă și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) care elucidează, că nu are boli, însă are bolnavi.

În concluzie, fiind toate bolile tulburări introduse în Spirit, în el trebuie operată psihoterapia profundă pentru a putea dobândi sănătate integrală.

Societatea Spaniolă a divulgatorilor Spiritiști
Tradus de Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne