Tematică

Mediumnitatea III

INCORPORAREA

Această formă de mediumitate se caracterizează prin transmiterea orală sau scrisă a comunicării Spiritului și poate fi parțială sau totală.

Pe de altă parte, considerăm incorporarea ca una din clasele cele mai interesante de mediumnitate și una din cele mai utile, pentru că nu numai că ne facultă înțelegerea directă și personală cu spiritele, ci și, de asemenea, ne oferă posibilitatea de a clarifica și conștientiza Spiritele inconștiente cufundate în obscuritate mentală, precum și pe cei răufăcători, realizând așa un act de adevărată caritate spirituală și cooperând cu colegii care dirijează organizațiile de asistență în Spațiu, dedicați acestei munci.

Diviziune

În funcție de diviziunea pe care o adoptăm, mediumurile pot fi: conștiente, semiconștiente sau inconștiente. Forma inconștientă, care este, prin urmare, cea mai puțin obișnuită, aproape întotdeauna prezintă două aspecte pe care le denominam: transă somnambulică și transă letargică.

FORMA CONȘTIENTĂ

Spiritul comunicant se apropie de medium fără a menține contact perispiritual, iar telepatic, transmite ideile pe care dorește să le enunțe. Mediumul, le primește telepatic și cu cuvintele sale, frazând, cu gesturi și stil propriu, face transmisia cu o mai mare sau mai mică fidelitate și claritate.

După transmiterea idei originale Spiritul, nu poate influența retransmisia, deoarece nu poate acționa mediumul, decât prin intermediul gândirii.

Aceasta este mediumnitatea tribunilor, predicatorilor, catedraticilor, iar ca formă scrisă a scriitorilor și poeților; mediumnitatea celor care manifestă inspirație momentană.

În această clasă de mediumnitate este întotdeauna preferabil, totuși, ca mediumul să fie cult, pentru că așa va avea mai multă facilitate și eficiență pentru a traduce, prin intermediul unei înțelegeri ample și a unui vocabular bogat, ideile transmise în mod telepatic de Spirit, deoarece forma de transmisie telepatică este esențialmente sintetică și de multe ori alegorică.

Allan Kardec ne spune despre acest particular următoarele: Când găsim într-un medium un creier populat de cunoștințe dobândite în viața actuală și spiritul său bogat de cunoștințe latente, obținute în vieți anterioare, care ne facilitează comunicarea, ne servim de el în mod preferențial, pentru că cu el, fenomenul comunicării de vine mult mai ușor decât cu un medium cu inteligență limitată și puține cunoștințe anterioare.

Atât spiritul cât și mediumul, în aceste cazuri de mediumnitate conștientă, fiecare face ceea ce poate, își îndeplinește datoria în limitele posibilităților sale individuale; dar, ceea ce este important de știut, mai ales, este că ideea centrală transmisă de Spirit nu a fost modificată, nici perturbată, iar comunicarea este autentică și perfect acceptabilă.

FORMA SEMICONȘTIENTĂ

 Această modalitate și având între medium și, Spiritul comunicant o indispensabilă afinitate fluidică (echilibru vibratoriu), Spiritul comunicant intră în contact cu perispiritul mediumului și prin intermediul lui, acționează atunci asupra corpului fizic, rămânând organele vocale ale mediumului sub controlul Spiritului comunicant, ceea ce se întâmplă fără ca Spiritul mediumului să fie îndepărtat de corp sau să piardă conștiința proprie sau, cunoaște ceea ce se întâmplă în jurul lui.

Mediumul rămâne, să spunem așa, în semitransă, semiadormit, supus, însă, influenței Spiritului comunicant și în imposibilitatea de a scăpa de el, cu excepția cazului în care reacționează în mod deliberat.

Obținând această stare, Spiritul comunicant, chiar dacă deține un complet control asupra mediumului, poate, totuși, să transmită mai liber și în mod nestingherit ideile sale, care rămân, evident, dependente de mai marea sau mai mica perfecțiune a instrumentului utilizat (educația mediumnică) și de mai marea sau mai mica fidelitate a interpretării (capacitatea intelectuală a mediumului)

FORMA INCONȘTIENTĂ

 Această ultimă modalitate trebuie să fie desfăcută în transă somnambulică și în transă letargică; iar, ceea ce o caracterizează este faptul că Spiritul mediumului este temporar exteriorizat de corpul fizic, trecându-l apoi, mai mult sau mai puțin în întregime, la dispoziția și controlul Spiritului comunicant.

După cum va fi ușor de înțeles, numai în acest caz, incorporarea este într-adevăr dată și aceasta este forma care oferă cele mai mari garanții de fidelitate și securitatea a comunicări, deoarece Spiritul transmite ideile sale și gândurile direct, utilizând propriile cuvinte, fără a fi nevoie de o intermediere intelectuală, care aproape întotdeauna, alterează sau denaturează ideile transmise telepatic.

Transa este somnambulică când Spiritul comunicant vorbește și are libertate ambulatorie, putând să ia obiecte, să se ridice, să se așeze și să se mute dintr-un loc în altul; iar, transa este letargică atunci când, dimpotrivă, Spiritul vorbește, dar corpul mediumului rămâne nemișcat, cu sau fără rigiditate.

Nu se face referință, în acest caz, la transa somnambulică provocată de procedurile hipnotice, care este un lucru diferit, pentru că atunci, Spiritul mediumului nu întotdeauna abandonează corpul fizic, care rămâne, pe de altă parte, supus în întregime voinței operatorului, în timp ce în transa de incorporare întotdeauna există exteriorizarea mediumnică, tocmai pentru ca spiritul comunicant să ocupe corpul mediumului.

Pe lângă acest fapt – iar aceasta este cel mai important – în somnambulismul cauzat de hipnotism, însuși Spiritul mediumului este cel care vorbește, în timp ce în transa incorporării, cine vorbește este Spiritul comunicant.

În forma de mediumnitate inconștientă, mediumul este mult mai comod pentru a înfrunta cu rigoare critica sau observațiile, deoarece nu intervine în nimic și nefiind cunoscător de nimic în acel moment, manifestarea este integrală a spiritului comunicant, iar conform mai marea sau mai mica perfecțiune și extindere a facultății, poate, de asemenea, spiritul comunicant să-și asume aspectul fizic, același ton al vocii, aceleași maniere și să reveleze alte detalii ale personalităților pe care le-a încarnat în viețile anterioare, sub care, în acel moment se manifestă.

Cine promovează îndepărtarea de Spiritul mediumului este Spiritul comunicant, utilizând o procedură magnetică, iar îndepărtarea va fi mult mai suavă și mai regulată, cu cât mai afine și echilibrate sunt vibrațiile fluidice ale amândurora.

În multe cazuri de exteriorizare, mediumul, deși în afara corpului fizic, rămâne conștient de ceea ce se întâmplă în celălalt plan, chiar dacă nu-și aduce aminte de nimic când se întoarce la corpul carnal.

Când fluidele Spiritului comunicant sunt mai purificate decât cele ale mediumului, este necesar ca Spiritul comunicant să coboare vibrațiile sale, condensându-le; iar, în toate cazurile de fluide grele, inferioare, va exista întotdeauna spaime, mai mult sau mai puțin violente din partea corpului fizic al mediumului, în momentul transei, cu reflexe secundare în organele sale psihice, după încetarea acestuia.

Se include în mod riguros în această clasă de mediumnitate cazurile de xenoglosie (așa numitul har al limbilor străine) atât de interesante și convingătoare pentru necredincioși, precum și pentru cele ale intervențiilor mediumnice operative în care Spiritele vindecătoare operează asupra pacienților folosind mâinile mediumurilor.

INCORPORĂRII PARȚIALE

Am văzut deja, că forma conștientă este un efect pur și simplu telepatic, acționând Spiritul comunicant ca transmițător și mediumul ca receptor; că forma semiconștientă este mai înaintată în sensul posesiei corpului mediumului de către Spiritul comunicant; și că cea inconștienta este o posesie totală cu indispensabila exteriorizarea a Spiritului mediumului, deducând din toate acestea că incorporarea are loc într-adevăr doar în ultimul caz citat.

Incorporările parțiale, printre care semnalăm următoarele și a căror caracteristici le situăm într-o situație de superioritate față de celelalte, din punct de vedere calitativ.

TRANSMENTALIZARE

 Este vorba de o incorporare mentală, care este, fără îndoială, o formă de incorporare parțială. Cunoaștem cazuri de artiști, pictori, poeții, muzicieni și alții, care au produs multe din operele lor prin acest mijloc sau cu ajutorul acestei modalități de incorporare.

Așa cum numele îl indică, această modalitate este procedura prin care Spiritul comunicant pună stăpânire pe mintea mediumului, lăsându-l într-o stare de inconștiență sau  semiconștiență, iar așa exercită stăpânirea, mai mult sau mai puțin completă, asupra câmpurilor fizice și psihice individuale.

Ceea ce caracterizează și distinge această modalitate, în raport cu celelalte, deja cunoscute, sunt următoarele:

  • Nu există transmisie telepatică, cum se întâmplă în formele conștiente și semiconștiente.
  • Nu există incorporare fizică, cu exteriorizarea Spiritului mediumului, așa cum se întâmplă la forma inconștientă.
  • Nu este indispensabilă prezența Spiritului comunicant care, uneori, acționează la distanță.
  • Mediumul nu își pierde capacitatea ambulatorie și nici nu există inhibiție de nicio natură din partea corpului său fizic.
  • Mediumul nu este supus somnului somnambulic și nu poate da nici o interferență anemică.
  • Se operează o substituție, sau mai bine spus, o suprapunere a minții individuale a mediumului de cea a Spiritului comunicant, care rămâne, astfel, cu o întreagă dominare fizică a mediumului, prin comanda centrilor cerebrali și anemici.

După cum bine se înțelege, pentru această formă de mediumnitate se exige mediumurii speciale, dotați cu o sensibilitate depurată și în perfect echilibru psihic. Se poate spune că este o mediumnitate de excepție.

Pe de altă parte, este vorba de un proces de alegere de comunicare a Spiritelor Superioare, dotate de o înaltă capacitatea mentală, care fără a abandona planurile care le sunt proprii în lumea spirituală și servindu-se de energiile cosmice, încă, puțin cunoscute, trimit gândurile lor prin spațiu, stabilind contactul cu mediumul, punând stăpânire pe mintea sa și prin intermediul ei, filtrează ideile și gândurile lor.

Această procedură are un curs preferențial când numitele spirite și pentru orice circumstanță, nu doresc să străbată sferele rudimentare și zonele joase spiritual care înconjoară planeta, rezolvând așa să se manifeste de la mari distanțe.

PSICOGRAFIA

O altă formă de incorporare parțială este manifestarea scrisă, a cărui nume tehnic este psihografia.

Spiritul comunicant se servește de brațul și mâinile mediumului, care în prealabil pus în condiții de abandon, după o pregătire mai mult sau mai puțin laborioasă.

În mod normal, mediumul rămâne în stare conștientă sau semiconștientă, fiind prin această modalitate prețioasă prin care ne-au ajuns cele mai frumoase paginii ale literaturii spiritiste.

Cu toate acestea, există mediumurii care scriu comunicări dictate de spirite fără ca aceștia să exercite acțiune mecanică pe brațul mediumului. În aceste cazuri, fenomenul este doar telepatic și nu psihografic.

Prin psihografie s-au obținut desene mediumnice și alte lucrări în care Spiritul se servește de mâinile mediumului, direct și fără interferența sa.

TRANSFIGURARE

 Transfigurarea, în natura sa intimă, este aparent un efect fizic, dar în studiul nostru trebuie clasificat ca o incorporare.

Spiritul operant acționează asupra mediumului, îl adoarme și îl desprinde parțial de corpul dens, ceea ce provoacă o relaxare a centrilor nervoși și consecutiv a țesuturilor organice ale regiunii la care pretinde să modifice aspectul.

Imediat se interpune între perispiritul desprins și corpul dens, astfel încât, să poată asuma comanda ansamblurilor organice care-i aparțin sau legate de regiunea în care dorește să opereze.

Desprinderea parțială de medium produce o stare de eliberare a țesuturilor și a centrilor nervoși, de la care Spiritul operant asumă atunci, așa cum am spus, comanda.

Cu voința sa, acționează energic, atrăgând propriul perispirit, care trece atunci să servească de fasonare temporară țesuturile relaxate și fără apărare a regiunii alese, care sunt apoi adaptate, acomodate la noua fasonare, iar așa adoptă formele și celelalte caracteristice organice ale Spiritului operant.

Se spune că există o suprapunere, pentru că fenomenul se întâmplă, în limitele, în sfera de aplicare a corpului fizic al mediumului, servindu-se spiritul operant de propriile elemente constitutive ale corpului.

Totuși, aceste fenomene sunt rare și, prin urmare, merită un studiu special.

Cartea: Mediumnitate de Edgard Armond
Tăban E. Bianca-Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne