Tematică

Mediumnitatea IV

EFECTE FIZICE

În modalitatea de efecte fizice, dimpotrivă, mediumul nu este agent, nu este un producător de fenomene, ci unicamente un element care furnizează o parte din fluidele necesare pentru producerea fenomenelor și spunem o parte din fluide, pentru că sunt, de asemenea, necesare alte fluide pe care mediumul nu le posedă și care sunt obținute din alte surse.

Această formă de efecte fizice este mediumnitatea prin care se obține fenomene obiective, utilizând elemente materiale grele, permițând examinarea directă din punct de vedere științific.

În aceste manifestări, mediumul poate rămâne în transă sau complet treaz, caz în care se află în situația unui simplu spectator.

Dintre aceste fenomene fizice cele mai frecvente sunt următoarele:

LEVITAREA

Este faptul că persoanele sau lucrurile sunt ridicate în aer, fără asistență externă de caracter material, contrariind, astfel, aparent legile gravitației.

Ceea ce, într-adevăr, se întâmplă este că spiritele operante, învăluie persoana sau lucru pe care îl levită cu fluide grele, izolându-l astfel de mediul fizic asupra căruia de obicei se exercită legea gravitației; astfel, izolate, pot fi acele persoane sau lucruri, ușor de manipulat în orice sens.

Acțiunea spiritului asupra materialului care se levită, se realizează prin utilizarea propriilor mâini, în mod corespunzător materializate, sau cu ajutorul unor lance, bastoane, spatule, etc.. fluidic, în prealabil condensate. În cazuri mai rare, de asemenea, prin forța propriului gând, puternic concentrat. În toate cazurile, oricum, acțiunile operatorului invizibil se dă întotdeauna asupra substanței izolante, care, astfel este un suport, o bază de acțiune.

Prin urmare, nu există nimic extraordinar, că o masă grea, de exemplu, sau corpul unui medium să fie ridicate de la sol și mișcate într-un alt loc, așa cum se întâmplă de obicei în fenomene de această natură. Iar, atunci când sunt realizate în prezența unor clarvăzătorii bine pregătiți, aceștia pot constata perfectamente munca anterioară de izolare, atât cea a mediumului cât și a obiectelor care se vor levita.

Cazurile cele mai rare ale acestei modalități sunt levitații a corpului mediumului, care poate în timpul fenomenului, să rămână pe deplin conștient. Un exemplu al acestor fenomene au fost levități ale mediumului Home, care a fost ridicat de peste o 100 de ori, numai în Anglia, ridicat câteodată până la tavan cu scaunul, în care rămânea în diferite poziții și pe deplin conștient.

TRANSPORT

 A nu se confunda cu dedublarea, care este un lucru diferit. Pot apărea în prezență sau la distanță.

În primul caz, persoană sau lucrul este ridicat și transportat dintr-un punct în altul în aceeași încăpere în care se realizează sesiunea.

În al doilea caz, este transportat în exterior sau adus din exterior în încăperea în care se realizează sesiunea.

În a doua ipoteză, neexistând niciun pasaj deschis (ușă, fereastră crăpătură), prin care persoana sau lucrul să poată trece naturalmente, spiritele operante sunt obligate să producă dematerializarea în punctul de origine și rematerializarea în punctul de sosire, ceea ce necesită, cum se vede, o mai mare capacitate realizatoare din partea operatorului. 

 TIPTOLOGIA

În această clasă de fenomene, luând ca exemplu clasic mesele vorbitoare, se verifică apariția cazurilor de levitație parțială care facilitează loviturile date cu picioarele mesei. Folosirea acestor mese, foarte utilizate până de curând, la care le-a trecut timpul, sunt utilizate diferite tipuri de aparate mecanice, printre altele, cele care constau într-o tăbliță, o măsuță, conținând alfabetul sau orice alt semn stabilit, asupra căruia se mișcă, indicând semnele grafice, un indicator ultrasensibil, asupra căruia acționează Spiritele care se comunică.

Tiptologia este, de asemenea, “raps”, loviturile produse asupra mobilei, etc…, obținute de Spirite prin intermediul condensării fluidelor grele, care se proiectează pe suprafețele indicate; se servesc, de asemenea, de propriile mâini, anterior materializate la nivelul necesar, pentru a produce asemenea fenomene.

Spiritele produc aceste efecte, fie pentru a semnala prezența lor și dorința de a se comunica cu cineva, fie pentru demonstrații în timpul sesiunilor de studiu, fie pentru a satisface intențiile nesănătoase de a perturba pe cei încarnați.

Când se dezlănțuie o adevărată furtună de lovituri și zgomote și, nu există pentru ele nici o explicație rezonabilă, este vorba simplamente de o acțiune pregătitoare: Spiritele lovesc repede și foarte puternic pentru a însănătoși atmosfera de saturația intensă a forțelor fizice exteriorizate de participanți și care, aproape întotdeauna, prejudiciază manifestarea fenomenelor elevate de acest tip.

MATERIALIZARE

Pentru producerea acestui fenomen, spiritul operant, care a reușit să extragă de la medium, de la participanți și din propria atmosferă, volumul necesar de fluid greu, combinat cu un fluid mai fin, originar din planul spiritual, condensându-l până în punctul în care este suficient pentru a se revesti cu el perispiritul care se va manifesta, convertindu-se astfel vizibil ochilor materiali.

În grade mai avansate “fantasmă” se menține integral pentru un timp relativ larg, prezentându-se perfectamente tangibilă și oferindu-i observatorului o analiză directă la toate fenomenele metabolismului fiziologic.

Cel mai notabil caz de materializare, să spunem așa, “pe termen lung”,a fost studiat și descris de înțeleptul englez William Crookes care, operând cu mediumul Dna. Cook, s-a aflat sub control și analiză Spiritul materializat de Katie King, timp de câțiva ani.

Din acest câmp sunt, de asemenea, cazurile de materializări luminoase în care fluidele utilizate sunt mai mult din propria Lume Spirituală.

VOCE DIRECTĂ

Există când Spiritele comunicante, în loc să vorbească incorporate în un medium sau utilizând procese telepatice, deja studiate, o fac directamente prin intermediul unui aparat vocal preparat în planul invizibil.

Modalitățile acestui fenomen sunt fluierături, cântece, etc… , iar pentru a se produce, în general, Spiritele utilizează materia plastică fluidică numită Ectoplasmă.

Când cantitatea de fluide este suficientă, pot vorbi mai multe spirite în același timp și în diferite puncte în camera în care se realizează munca spirituală, iar când cantitatea de fluide este scăzută Spiritele sunt obligate să vorbească cât mai aproape posibil de mediumul de efecte fizice, principalul donator de fluide.

În general, pentru obținerea fenomenelor de efecte fizice, printre care se numără cea a vocii directe, se formează în planul invizibil un grup de Spirite care acționează în comun sub conducerea celui mai autorizat, cu o distribuire mai mult sau mai puțin perfectă și detaliată de distribuire a sarcinilor.

Unele Spirite, de exemplu, colectează fluidele grele donate de mediumuri și participanți; altele, de amestecarea și manipularea fluidelor în recipiente adecvate sau le modelează cu propriile lor mâini; altele, izolează atmosfera de lucru, atât în planul fizic cât și în planul eteric, stabilind cordoane vibratorii de siguranță câteodată la distanțe apreciabile; altele, leagă fluidic participanții încarnați, pentru a stabili curentul magnetic necesar; altele, pentru a produce diferite fenomene ca levitații (de persoane sau lucruri), transporturi, etc…; altele, purifică atmosfera și o igienizează, conform necesităților vibratori ale muncii care urmează să fie realizată; altele, în cele din urmă, produc lovituri, zgomote, etc…

În manifestările vocii directe, se realizează ceea mai delicată activitate de pregătire a măștii sau gâtul fluidic, după caz, pentru emiterea sunetelor.

Efectele fizice pot apărea atât în câmpul materiei dense, cât și în cea rarefiată, fiind prima de natură concretă, directă și obiectivă.

Cartea: Mediumnitate de Edgard Armond
Tăban E. Bianca-Societatea Spiritistă Română

Published by revistasocietățiispiritisteromâne